Střední škola technická a zemědělská Mohelnice
email: sstzmoh@sstzmoh.cz, tel.: 583 401 911, Fax: 583 401 961

Hlavní strana

Maturitní zkoušky 2016 - ústní část
Mechanik seřizovač - rozpis (zahájení v pondělí 23. 5. 2016 v 7:30 hod.)
Provozní technika - rozpis (zahájení ve čtvrtek 26. 5. 2016 v 7:30 hod.)
Podnikání - rozpis (zahájení v pondělí 30. 5. 2016 v 7:30 hod.)


Přijímací řízení pro rok 2016/17 - 2. kolo
Seznam volných míst


Výsledky přijímacího řízení dle oborů pro školní rok 2016/17
Mechanik seřizovač
Obráběč kovů
Nástrojař
Elektrikář
Opravář zemědělských strojů
Podkovář a zemědělský kovář
Zemědělec - farmář
Elektrotechnické a strojně montážní práce

Mechanik elektrotechnik, provozní technika, podnikání


Internetová žákovská knížka - Webová aplikace

https://sstzmoh.bakalari.cz


Kriteria přijímacího řízení a počty přijímaných uchazečů dle oborů pro školní rok 2016/17
kriteria přijímacího řízení


 • Naše škola nabízí obory, které umožní po ukončení studia Vašim dětem najít práci u významných regionálních zaměstnavatelů.
 • Regionální firmy mají velký zájem o naše absolventy a nabízejí profesní růst a velmi dobré finanční ohodnocení.
 • Studium je u nás bezplatné a podporované stipendii, je vhodné pro chlapce i děvčata.

Navštívit nás můžete kdykoliv, nebo využijte dnů otevřených dveří

Pro vaše děti je připraven zkušený tým pracovníků naší školy, který Vás provede školou a nabídne seznámení s moderním technologickým vybavením školy.


 


Přístavba nových strojních dílen, odborných učeben, jídelny a rekonstrukce tělocvičny.


ALMANACH k 60. výročí založení Střední školy technické, Mohelnice - zde


07.04.2016 - Srdíčkové dny 2016

 • Žáci Střední školy technické a zemědělské Mohelnice se v měsíci březnu zapojili do tradičních jarních Srdíčkových dnů. Tuto charitativní sbírku pořádá obecně prospěšná společnost Život dětem. Trojice chlapců z oboru Elektrikář a čtveřice dívek z oboru Podnikání prodávala magnetky s obrázky roztomilých zvířátek a různobarevné silikonové náramky.
  Výtěžek sbírky bude věnován na pomoc vážně nemocným dětem v domácí péči v celé České republice, konkrétně na pořízení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, na úhradu zdravotnického materiálu, speciální výživy a rehabilitačních pobytů.
  Poděkování patří všem, kteří se rozhodli přispět na dobrou věc.

  FOTKY ZDE

05.04.2016 - Enersol 2016

 • ÚSPORY ENERGIÍ – OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIÍ – SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ – PROGRAM PODPORY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A TALENTOVANÝCH ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL
  Do programu Enersol se SŠTZ Mohelnice zapojuje již několik let. V letošním roce proběhl 12. ročník této soutěže. Soutěžilo se ve třech kategoriích a to, „ENERSOL A PRAXE“, „ENERSOL A INOVACE“ a „ENERSOL A POPULARIZACE“.
  Antonín Vicenec, žák 3. ročníku obor elektrikář, se pod vedením učitele odborného výcviku Josefa Zapletala zapojil do kategorie Enersol a inovace. Jako téma své práce si zvolil Omezení negativního dopadu obnovitelných zdrojů. Tuto práci prezentoval na krajské konferenci Enersol konané v Mohelnici dne 3. 3. 2016 v pensionu Residence. V kategorii skončil na pěkném druhém místě. Z této kategorie postupovali první dva do sedmičlenného družstva Olomouckého kraje, které náš kraj reprezentovalo na celostátní konferenci Enersol ve dnech 17. 3. - 18. 3. 2016 v Nymburce, kde v soutěži družstev z 11 krajů skončilo družstvo Olomouckého kraje na 1. místě. Chtěl bych poděkovat našemu žákovi za zpracování práce do soutěže Enersol a za vzornou reprezentaci naší školy a Olomouckého kraje.
  Doufám, že úspěchy našeho žáka budou do dalších ročníků Enersolu motivovat více žáků a pedagogů pro zpracování nových zajímavých námětů a témat pro zlepšení našeho životního prostředí.

  Josef Zapletal
  SŠTZ Mohelnice
  vedoucí práce, koordinátor a poradce

  Na fotografiích jsou studenti reprezentující Olomoucký kraj na celostátní konferenci Enersol 2016 v Nymburce.

  FOTKY ZDE

26.03.2016 - Farmářské trhy poprvé v Mohelnici

 • Letošní farmářské trhy se poprvé uskutečnily v sobotu 26. března a nesly se v duchu velikonočním.
  Návštěvníci mohli zakoupit vynikající výrobky z kozího mléka, výborné ovocně-zeleninové pochoutky, ovocné stromky a keře, levandulové výrobky, bylinné sirupy a bylinnou kosmetiku, chlazenou drůbež, výrobky z léčivého konopí a nechybělo ani občerstvení.
  Pro zpestření chvil strávených na trzích hrála mohelnická skupina Katapult cover band, zatančila děvčata z tanečního kroužku ZUŠ a své umění předvedly mažoretky ZUŠ Mohelnice a DDM Magnet.
  Pro děti byla ve spolupráci s Mohelnickým spolkem ručních řemesel připravena velikonoční dílna. Dříve na trzích bývali řemeslníci, a proto nesměli chybět ani v Mohelnici. Žáci 3. ročníku oboru vzdělání s výučním listem Zemědělský kovář a podkovář ze Střední školy technické a zemědělské v Mohelnici, Daniel Novák a Jiří Špunda, přímo před zraky návštěvníků ukovali několik základních podkov, ochotně vyspravili donesené nářadí a předvedli i další ukázky ze svého náročného řemesla. Patří jim poděkování za vzornou reprezentaci školy i za propagaci náročného a stále potřebného kovářského řemesla.
  Ing. Miroslav Huk, Mgr. Petra Rosípalová

  FOTKY ZDE

22.03.2016 - Krajská soutěž zručnosti žáků Olomouckého kraje KOVO JUNIOR 2016 České ručičky obor Obráběč kovů

 • Dne 22. 3. 2016 pořádala naše škola SŠTZ Mohelnice krajské kolo Olomouckého kraje soutěž zručnosti KOVO JUNIOR 2016 České ručičky v oboru Obráběč kovů. Soutěže se zúčastnily SPŠ a SOU Uničov, SŠT Přerov, SPŠ Hranice, SŠŽTS Šumperk a domácí SŠTZ Mohelnice. Naši školu reprezentovali žáci 3. ročníku Patrik Hečko a Marek Tomaštík. Soutěž se skládala z praktické části soustružení, z měření a z teoretické části. Ředitel soutěže byl Bc. Pavel Hampl, hlavní rozhodčí byl Ondřej Horák ze SPŠ Hranice, v odborné komisi byl Ing. Miroslav Šulák a Zdeněk Pacák. Na 1. místě se umístil Schwarzer Jiří ze SŠŽTS Šumperka, na 2. místě Bečák Daniel ze SŠT Přerov, kteří postoupili do celostátního kola. Domácí žák Marek Tomaštík obsadil pěkné 3. místo, kterému postup do celostátního kola utekl o pouhé čtyři body.

  Výsledková listina - zde

  FOTKY ZDEPoslední vložené galerie


Farmářské trhy 2016

Cekem 6 fotek

Srdíčkové dny 2016


Podkovářské dny

Cekem 9 fotek

Enersol 2016