Střední škola technická a zemědělská Mohelnice
email: sstzmoh@sstzmoh.cz, tel.: 583 401 911, Fax: 583 401 961

Hlavní strana

Dny otevřených dveří - PALOMO a. s. Loštice
Farma Loštice, Olomoucká 580 - pátek 17. 6. 2016 od 9-13 hod. a sobota 18. 6. 2016 od 8-12 hod.
Pozvánka


Výsledky přijímacího řízení dle oborů pro školní rok 2016/17 - 2. kolo
Elektrotechnické a strojně montážní práce - č. j. 619/2016 – přijat.


Přijímací řízení pro rok 2016/17 - 2. kolo
Seznam volných míst


Výsledky přijímacího řízení dle oborů pro školní rok 2016/17
Mechanik seřizovač
Obráběč kovů
Nástrojař
Elektrikář
Opravář zemědělských strojů
Podkovář a zemědělský kovář
Zemědělec - farmář
Elektrotechnické a strojně montážní práce

Mechanik elektrotechnik, provozní technika, podnikání


Internetová žákovská knížka - Webová aplikace

https://sstzmoh.bakalari.cz


Kriteria přijímacího řízení a počty přijímaných uchazečů dle oborů pro školní rok 2016/17
kriteria přijímacího řízení


 • Naše škola nabízí obory, které umožní po ukončení studia Vašim dětem najít práci u významných regionálních zaměstnavatelů.
 • Regionální firmy mají velký zájem o naše absolventy a nabízejí profesní růst a velmi dobré finanční ohodnocení.
 • Studium je u nás bezplatné a podporované stipendii, je vhodné pro chlapce i děvčata.

Navštívit nás můžete kdykoliv, nebo využijte dnů otevřených dveří

Pro vaše děti je připraven zkušený tým pracovníků naší školy, který Vás provede školou a nabídne seznámení s moderním technologickým vybavením školy.


 


Přístavba nových strojních dílen, odborných učeben, jídelny a rekonstrukce tělocvičny.


ALMANACH k 60. výročí založení Střední školy technické, Mohelnice - zde


01.06.2016 - Městská věž v Mohelnici

 • Dne 1.6.2016 k příležitosti Dne dětí a v rámci volnočasových aktivit navštívili žáci 1. ročníků městskou věž v Mohelnici, která je nově otevřená pro veřejnost. Věž byla postavena v roce 1322, kdy bylo uděleno městu Mohelnici králem Janem Lucemburským právo opevnit město hradbami s valy a strážními věžemi. Věž sloužila městským strážím za pozorovatelnu - hlásku. Věž je 72 m vysoká, čtvercového půdorysu o základně 9 m a síle stěny až 2.5 m. Žáci si nejprve prohlédli výstavu fotografií a pak vystoupali do 6 poschodí, kde je umístěn hodinový stroj. Po 172 schodech se žákům naskytl překrásný výhled nejen na město, ale také na široké okolí.
  ZŘOV Petr Juřenčák

  FOTKY ZDE

18.05.2016 - Digitalizace a nové principy Průmyslu 4.0 - SIEMENS Elektromotory Mohelnice.

 • Dne 18. 5. 2016 se na SŠTZ Mohelnice uskutečnila odborná přednáška pro obory elektro. Na naší školu zavítal pan Tomáš Kunert vedoucí oddělení projekty a průmyslové inženýrství. Cílem bylo studenty seznámit s výrobními procesy a pak především zavádění nových principů Průmyslu 4.0. Reálná výroba bude řízena pomocí systémů Sinumeric a Simatic.
  SIEMENS Mohelnice jako první závod v ČR zavádí DNC síť, laicky řečeno výměnu dat mezi strojem, obsluhou a technologií jako odborným útvarem v napojení na TeamCentrum. Žáky zaujalo také QR kódy a značení výrovků pro identifikaci všech komponentů. Přednáška byla zakončena diskuzí mezi žáky a přednášejícím. Na závěr si pan Kunert prohlédl systémy a produkty firmy SIEMENS, které jsou na škole.
  Petr Juřenčák

  FOTKY ZDE

07.04.2016 - Srdíčkové dny 2016

 • Žáci Střední školy technické a zemědělské Mohelnice se v měsíci březnu zapojili do tradičních jarních Srdíčkových dnů. Tuto charitativní sbírku pořádá obecně prospěšná společnost Život dětem. Trojice chlapců z oboru Elektrikář a čtveřice dívek z oboru Podnikání prodávala magnetky s obrázky roztomilých zvířátek a různobarevné silikonové náramky.
  Výtěžek sbírky bude věnován na pomoc vážně nemocným dětem v domácí péči v celé České republice, konkrétně na pořízení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, na úhradu zdravotnického materiálu, speciální výživy a rehabilitačních pobytů.
  Poděkování patří všem, kteří se rozhodli přispět na dobrou věc.

  FOTKY ZDE

05.04.2016 - Enersol 2016

 • ÚSPORY ENERGIÍ – OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIÍ – SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ – PROGRAM PODPORY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A TALENTOVANÝCH ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL
  Do programu Enersol se SŠTZ Mohelnice zapojuje již několik let. V letošním roce proběhl 12. ročník této soutěže. Soutěžilo se ve třech kategoriích a to, „ENERSOL A PRAXE“, „ENERSOL A INOVACE“ a „ENERSOL A POPULARIZACE“.
  Antonín Vicenec, žák 3. ročníku obor elektrikář, se pod vedením učitele odborného výcviku Josefa Zapletala zapojil do kategorie Enersol a inovace. Jako téma své práce si zvolil Omezení negativního dopadu obnovitelných zdrojů. Tuto práci prezentoval na krajské konferenci Enersol konané v Mohelnici dne 3. 3. 2016 v pensionu Residence. V kategorii skončil na pěkném druhém místě. Z této kategorie postupovali první dva do sedmičlenného družstva Olomouckého kraje, které náš kraj reprezentovalo na celostátní konferenci Enersol ve dnech 17. 3. - 18. 3. 2016 v Nymburce, kde v soutěži družstev z 11 krajů skončilo družstvo Olomouckého kraje na 1. místě. Chtěl bych poděkovat našemu žákovi za zpracování práce do soutěže Enersol a za vzornou reprezentaci naší školy a Olomouckého kraje.
  Doufám, že úspěchy našeho žáka budou do dalších ročníků Enersolu motivovat více žáků a pedagogů pro zpracování nových zajímavých námětů a témat pro zlepšení našeho životního prostředí.

  Josef Zapletal
  SŠTZ Mohelnice
  vedoucí práce, koordinátor a poradce

  Na fotografiích jsou studenti reprezentující Olomoucký kraj na celostátní konferenci Enersol 2016 v Nymburce.

  FOTKY ZDEPoslední vložené galerie


Městská věž Mohelnice

Cekem 8 fotek

Digitalizace a nové principy

Cekem 6 fotek

Farmářské trhy 2016

Cekem 6 fotek

Srdíčkové dny 2016