Střední škola technická a zemědělská Mohelnice
email: sstzmoh@sstzmoh.cz, tel.: 583 401 911, Fax: 583 401 961

Fakultní škola UP Olomouc PdF

V rámci spolupráce s PdF UP Olomouc škola poskytuje na základě smluvního vztahu:

- odborné učebny s číslicově řízenými stroji, elektro dílny a laboratoře,
- odborné dílny pro konvenční obrábění,
- učebnu IKT se zaměřením na programování NC a CNC strojů,
- automatizační pracoviště vybavené kooperujícími roboty,
- stáže a odborné praxe studentů a zaměstnanců,
- spolupracuje na projektech směřujících do oblasti odborného vzdělávání,
- učebny pro výuku chemie a fyziky s přilehlým experimentálním pracovištěm,
- spolupracuje na diagnostice a posuzování žáků víceoborových tříd, či žáků s podpůrnými opatřeními v rámci psychologie a patopsychologie. Zajišťuje konzultace a spolupráci při řešení krizových situací v rámci školy.