Střední škola technická a zemědělská Mohelnice
email: sstzmoh@sstzmoh.cz, tel.: 583 401 911, Fax: 583 401 961

Hlavní strana

Úplná uzavírka místní komunikace
ulice 1. máje, Mohelnice, okr. Šumperk, Od 1. 8. 2017 07:00, Do 14. 11. 2017 23:59, I. v termínu od 1. 8. 2017 do 14. 11. 2017 úplnou uzavírku místní komunikace – ul. 1. Máje (1. fáze – před napojením na MK ul. Lidická, most přes Mírovku) v Mohelnici, objízdná trasa vedena přes silnici III/4446 ul. Družstevní, Nádražní, Zábřežská a dále po místních komunikacích a zpět obousměrně. Informace


Nový spoj z Moravské Třebové do Mohelnice
Od 3. 9. 2017 pojede spoj 32 z Moravské Třebové,,aut.nádr. odjezd 6:12 do Mohelnice,,SIEMENS aut.st. příjezd 6:46.
Jízdní řád linky 930451


Zahájení školního roku 2017/2018
Informace


Internetová žákovská knížka - Webová aplikace

https://sstzmoh.bakalari.cz


Přijďte se k nám podívat!
Prohlídka školy je možná v kterýkoliv den na základě domluvy na sekretariátě školy nebo telefonním čísle tel. 583 401 911 či na e-m.: sstzmoh@sstzmoh.cz.


 


Přístavba nových strojních dílen, odborných učeben, jídelny a rekonstrukce tělocvičny.


ALMANACH k 60. výročí založení Střední školy technické, Mohelnice - zde


22.06.2017 - Odborný seminář ABB s.r.o.

 • SŠTZ Mohelnice připravuje společně s přední světovou firmou ABB s.r.o. odborný seminář se zaměřením na elektrické přístroje pro elektroinstalace. Seminář se bude konat v Mohelnici dne 22. 6. 2017 a je určen pro pracovníky v oblasti elektrotechniky a učitele středních škol se zaměřením na elektro. Seminář si klade za cíl doplnit a zvýšit si odborné znalosti v oblasti nových špičkových výrobků a technologií firmy ABB s.r.o. Studenti naší školy mimo jiné také navštívili stánek firmy ABB s.r.o. na výstavě STAVOTECH Olomouc, kde se aktivně zajímali o novinky firmy.
  Petr Juřenčák OV

  FOTKY ZDE

11.05.2017 - Návštěva veletrhu v Brně

 • Žáci oboru vzdělání s výučním listem Zemědělec – farmář navštívili mezinárodní zemědělský veletrh v Brně. Národní výstava hospodářských zvířat se konala společně s Veletrhem pro živočišnou výrobu ANIMAL TECH, Veletrhem udržitelného života v krajině NATUR EXPO BRNO a Národní výstavou myslivosti. Tento komplex veletrhů byl vytvořen ve spolupráci s profesními asociacemi, státní správou, samosprávou a odborným školstvím.
  Národní výstava hospodářských zvířat v Brně byla největší přehlídkou živočišné produkce v České republice. Přes 800 kusů zvířat - skotu, ovcí, koz, prasat a koní bylo předvedeno a hodnoceno za účasti českých i mezinárodních porotců. Dále více jak 200 českých a zahraničních vystavovatelů prezentovalo chovatelské technologie, veterinární a reprodukční techniku, krmiva a zemědělské stroje.
  Nosnými tématy veletrhu ANIMAL TECH bylo chovatelství, genetika, veterinární lékařství, technologie a zemědělská technika pro živočišnou výrobu. Veletrh byl určen především odborníkům a v neposlední řadě také žákům odborných zemědělských škol.

  Pro žáky středních zemědělských škol bylo připraveno:

  • předvádění masného a dojného skotu,
  • předvádění koní, prasat, koz a ovcí,
  • ukázky dojení mléka, zpracování zemědělských surovin,
  • technologie pro živočišnou výrobu,
  • regionální potraviny,
  • expozice s názornou ukázkou dopadu klimatických změn na českou krajinu,
  • řešení následků klimatických změn,
  • výstava trofejí, lesní pedagogika a další programy s mysliveckou tématikou,
  • představení studijních oborů středních a vysokých škol zaměřených na zemědělství a lesnictví.

  Výstavy jako je Národní výstava hospodářských zvířat a Animal Tech považuji za velmi důležité. Žáci zemědělských odborných škol mají možnost prohlédnout si na jednom místě nejlepší hospodářská zvířata v ČR a současně poznat nejmodernější technologie pro jejich chov. Tyto novinky jsou nesmírně potřebné pro udržení konkurenceschopnosti našeho zemědělství.

  Ing. Miroslav Huk

  FOTKY ZDE

11.05.2017 - Střední škola technická a zemědělská Mohelnice obhájila titul „Škola pro udržitelný život“

 • Cílem programu „Škola pro udržitelný život“ je vzdělávání žáků, kteří společně s partnery (rodiči, místními spolky, firmami, samosprávou a dalšími), rozvíjejí udržitelný život v obci. Děje se tak prostřednictvím jejich zapojením do promýšlení udržitelného rozvoje jejich obce či města a do přípravy a uskutečnění praktických místních projektů vedoucích ke zlepšení životního prostředí a kvality života obyvatel, s ohledem na udržitelný rozvoj. Jde tedy o vzdělávání pro udržitelný rozvoj, kdy se zlepšuje široký okruh znalostí a dovedností žáků i dalších zapojených účastníků.

  • Program je realizován prostřednictvím škol v obci a prostřednictvím praktických malých místních projektů.
  • Program pomáhá školám a jejich partnerům rozvíjet procesy udržitelného rozvoje obce.
  • Výuka ve škole je díky programu orientována na potřeby skutečného života a do školního vzdělávacího programu přirozeným způsobem zahrnuje rozvoj kompetencí potřebných pro řešení problémů současného světa.
  FOTKY ZDE

24.02.2017 - Siemens Busbar Trunking Systems Mohelnice

 • Dne 24. 2. 2017 navštívili žáci elektro oborů firmu SBTS Mohelnice, aby se seznámili s novými technologiemi, která firma uvádí na trh. Žáci se pod vedením vedoucího výroby ing. Smrčky seznámili s flexibilním přípojnicovým systémem Sivacon 8PS – typ LI. K jeho přednostem patří flexibilita, vysoké krytí, zkratová odolnost a malé úbytky napětí i na delších trasách. Celý soubor přípojnic typu LI je řešen jako kompletní stavebnice rychle sestavitelná i do velmi složitých tras. Celý systém je prostorově nenáročný – kompaktní design a široký sortiment dílů umožňují realizovat rozvody energie i v těsných prostorách a obtížně přístupných místech. Žáků se exkurze velmi líbila s možností odborné praxe při studiu, či pracovního zařazení ve firmě po ukončení studia na naší škole.
  OV Petr Juřenčák

  FOTKY ZDEPoslední vložené galerie


Škola pro udržitelný život


Návštěva veletrhu v Brně

Cekem 12 fotek

Odborný seminář ABB s.r.o.

Cekem 4 fotek

Krajské kolo soutěže v programování CNC strojů

Cekem 8 fotek