Střední škola technická a zemědělská Mohelnice
email: sstzmoh@sstzmoh.cz, tel.: 583 401 911, Fax: 583 401 961

Hlavní strana

Zahájení školního roku 2019/20

Info


SŠTZ Mohelnice moderní škola zítřka - Otvírání nových učeben


Naše škola pořádala celostátní soutěž Sinumerik Cup 2018
Článek "Seřizovači ze SŠTZ Mohelnice opět na bedně "- zde

Nejčtenější strojírenský časopis MM Průmyslové spektrum o soutěži napsal - článek


Střední škola technická a zemědělská Mohelnice se stala Fakultní školou Pedagogické fakulty UP Olomouc
Střední škola technická a zemědělská Mohelnice se stala 3. 9. 2018 Fakultní školou Pedagogické fakulty UP Olomouc v oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků a podpory stáží a praxí studentů na UP Olomouc. Středem zájmu spolupráce je příprava a další vzdělávání pedagogů v oblasti odborných předmětů, odborného výcviku a výuky v rámci spolupráce se sociálními partnery.


ZLKL se představuje a hledá absolventy
Video


Internetová žákovská knížka - Webová aplikace

https://sstzmoh.bakalari.cz


Přijďte se k nám podívat!
Prohlídka školy je možná v kterýkoliv den na základě domluvy na sekretariátě školy nebo telefonním čísle tel. 583 401 911 či na e-m.: sstzmoh@sstzmoh.cz.


 


Přístavba nových strojních dílen, odborných učeben, jídelny a rekonstrukce tělocvičny.


ALMANACH k 60. výročí založení Střední školy technické, Mohelnice - zde


09.05.2019 - Darování krve ve FN Olomouc

 • Akce proběhla 9. 5. 2019 za účasti 4 našich žáků z oboru opravář zemědělských strojů. Původně bylo zájemců více, ale odpadli kvůli zdravotním problémům a nevhodnosti k dárcovství. Jednalo se spíše o pokus, zda budou mít žáci zájem se dobrovolně zapojit. Ukázalo se, že se i mezi našimi studenty najdou mladí lidé, pro které není pomoc druhým cizí. Věřím, že příští rok by účast po oslovení většího počtu žáků mohla být hojnější.
  Bc. Jiří Špunda

  FOTKY ZDE

27.03.2019 - Jarní srdíčkové dny

 • Dne 27. 3. 2019 se žáci naší školy zapojili do celorepublikové charitativní akce Jarní srdíčkové dny.Tuto akci pořádá společnost Život dětem, o.p.s., která pomáhá vážně nemocným dětem v celé ČR. Prodejem obrázků a kolíčků s magnetem se naší škole podařilo přispět částkou téměř tři tisíce korun. Děkujeme všem, kteří se této aktivity zúčastnili.

26.03.2019 - Mezinárodní soutěž zručnosti Zlatý pilník 17. ročník Opava

 • Pod patronátem firem Ostroj Opava a Feram Opava se konala dne 26. 3. 2019 soutěž mezi žáky učebních oborů nástrojař, zámečník a mechanik strojů a zařízení. Vše proběhlo v dílnách Střední školy technické v Opavě se zaměřením na rukodělné zpracování kovů. Soutěžící měli za úkol vyrobit z vyfrézovaných součástí miniaturní tank v časovém limitu 5 hodin. Dle výkresové dokumentace vyrábeli součástky v předepsaných tolerancích tj. pilování tvarových ploch, vrtání, řezání závitu, lícování a konečná montáž. Soutěže se celkem zúčastnilo 21 soutěžících z 19 různých škol, po jednom žákovi z každé školy a 2 závodníci dorazili ze slovenské Střední odborné školy technické Čadca a polského učiliště Ratiboř. Naši Střední školu technickou a zemědělskou Mohelnice reprezentoval žák 3. ročníku oboru nástrojař Filip Heller. V silné konkurenci obsadil pěkné 10. místo a odnesl si tak ze soutěže velké zkušenosti a zážitky. Žáky 3. ročníku čekají v měsíci červnu závěrečné zkoušky a tato soutěž je velkou přípravou na jejich úspěšné zvládnutí.
  Švec M.

  FOTKY ZDE

14.03.2019 - Celostátní SOD KOVO JUNIOR 2019 České ručičky Mechanik seřizovač

 • Velmi dobrého výsledku dosáhl žák Lukáš Ramert v celostátní soutěži odborných dovedností SOD KOVO JUNIOR 2019 České ručičky Mechanik seřizovač v programování CNC strojů. Soutěž se konala 12. - 14. 3. 2019 na SŠSE Brno a zúčastnilo se jí 15 žáků ze všech krajů ČR. Soutěž měla tři části, a to tvorba programu dle zadání, tvorba programu dle výkresu a výroba dílce na stroji a třetí část tvořila měření. Soutěž byla náročná a bodové rozdíly mezi žáky byly v celkovém součtu velmi malé, proto celkové 5. místo Lukáše Ramerta mezi žáky z celé ČR je velkým úspěchem naší školy v celostátní konkurenci škol tohoto velmi žádaného oboru Mechanik seřizovač. Poděkování patří také těm, kteří žáka na soutěž připravovali, p Valentovi v programování a p. Švecovi za měření.
  Mgr. Pavel Hampl.

  FOTKY ZDEPoslední vložené galerie


Darování krve ve FN Olomouc

Cekem 6 fotek

SOD KOVO JUNIOR 2019 MS


Zlatý pilník 2019


KOVO JUNIOR 2019 OK

Cekem 8 fotek