Střední škola technická a zemědělská Mohelnice
email: sstzmoh@sstzmoh.cz, tel.: 583 401 911, Fax: 583 401 961

Metodik prevence

Metodik prevence - Ing. Hana Kadlecová Urbánková

Národní strategie - Primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019-2027 - zde

Preventivní program školy - zde

Řešení krizových situací a rizikového chování žáků ve školním prostředí - zde