Střední škola technická a zemědělská Mohelnice
email: sstzmoh@sstzmoh.cz, tel.: 583 401 911, Fax: 583 401 961

Teoretická výuka

1. máje 2, Mohelnice, 789 85

Ředitel:
Ženožička Jiří, PhDr. zenozicka.jiri@sstzmoh.cz Tel.: 583401960

Sekretariát:
Ferbínková Marie sstzmoh@sstzmoh.cz Tel.: 583401911

Teoretická výuka:
Adamec Antonín, Ing. adamec.antonin@sstzmoh.cz Tel.: 583401913
Berka Roman, Mgr.
výchovný poradce
berka.roman@sstzmoh.cz Tel.: 583401969
Hýblová Nenčevová Kristýna, Mgr. nencevova.kristyna@sstzmoh.cz Tel.: 583401918
Kadlecová Urbánková Hana, Ing.
metodik prevence
urbankova.hana@sstzmoh.cz Tel.: 583401917
Králová Antónia, Ing. kralova.antonia@sstzmoh.cz Tel.: 583401913
Krbcová Pavla, Mgr.
koordinátor ŠVP
krbcova.pavla@sstzmoh.cz Tel.: 583401918
Krbec Martin, Mgr., DiS.
koordinátor a metodik ICT
krbec.martin@sstzmoh.cz Tel.: 583401968
Skácelová Iveta, Mgr. skacelova.iveta@sstzmoh.cz Tel.: 583401910
Steidl Petr, Mgr. steidl.petr@sstzmoh.cz Tel.: 583401967
Šeuer Milan, Ing. seuer.milan@sstzmoh.cz Tel.: 583401912
Valenta Jaroslav valenta.jaroslav@sstzmoh.cz Tel.: 583401965
Völflová Jana, PhDr. volflova.jana@sstzmoh.cz Tel.: 583401910
Vydra Vojtěch, Ing. vydra.vojtech@sstzmoh.cz Tel.: 583401913
Vymlátil Radek, Mgr. vymlatil.radek@sstzmoh.cz Tel.: 583401915

Ekonomický ůsek:
Divišová Ivana divisova.ivana@sstzmoh.cz Tel.: 583401963
Hloušková Marie hlouskova.marie@sstzmoh.cz Tel.: 583401964
Horálková Eva horalkova.eva@sstzmoh.cz Tel.: 583401962
Chmelařová Jana chmelarova.jana@sstzmoh.cz Tel.: 583401964

Výdejna:
Komendová Zdeňka komendova.zdenka@sstzmoh.cz Tel.: 583401952

Školník:
Šild Jaroslav    

 

Přihlášení do pošty - Horde

https://mailadmin.rpsnet.cz