Střední škola technická a zemědělská Mohelnice
email: sstzmoh@sstzmoh.cz, tel.: 583 401 911, Fax: 583 401 961

Výchovné poradenství

Výchovný poradce - Mgr. Roman Berka

Informační portál pro orgány sociálně-právní ochrany dětí - www.ospod.cz

Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Olomouckého kraje - SPC Mohelnice