Střední škola technická a zemědělská Mohelnice
email: sstzmoh@sstzmoh.cz, tel.: 583 401 911, Fax: 583 401 961

Vyhl.50/78 Sb.

Přihláška ke zkoušce způsobilosti dle vyhlášky č.50/78 Sb.

Ke stažení

Doklad o lekařské prohlídce

Ke stažení

Vzor osvědčení o rekvalifikaci

Ke stažení