Na základě usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření se od 14. 10. 2020 na naší škole zakazuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání (teoretické výuce a odborném výcviku).

Výuka i výcvik budou nadále probíhat distančním způsobem. Distanční výuka probíhá prostřednictvím elektronické komunikace a přes systém Bakaláři.

Zakazuje se také provoz ubytovacího zařízení Domova mládeže SPŠE a OA Mohelnice (žáci dne 13. 10. 2020 opouští toto zařízení).

Provoz stravování přes Školní jídelnu SPŠE a OA Mohelnice lze využívat (každý strávník přihlášený ke stravování si samostatně řeší odhlašování stravy).