Vláda na svém jednání 26. února 2021 rozhodla vzhledem k vážné aktuální epidemické situaci o dalších změnách v provozu škol a školských zařízení od 27. února 2021 do 21. března 2021

Základní a střední školy poskytují dětem nebo žákům nadále vzdělávání distančním způsobem (žáci se neúčastní výuka prezenčním způsobem, výjimku tvoří – osobní přítomnost ve vzdělávací instituci při konzultacích, za podmínky dodržení všech nařízených ochranných opatření – předepsané filtry, desinfekční prostředky, dodržení počtu osob a odstupových vzdáleností).

Nadále je povoleno:

  • konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích

Nadále je povolena přítomnost žáků:

  • při individuálních konzultacích dětí, žáků v základním vzdělávání a žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání (poznámka vedení školy: platí rozpis konzultací na OV a dle dohody s vyučujícími i na TV)

Z obecného zákazu pohybu mezi okresy je mimo dalších i výjimka pro cesty za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách. Tedy je výjimka pro cesty za takovým vzděláváním (praxí) nebo zkouškami, které je možné v souladu s krizovými opatřeními nadále konat. Všem osobám, které dosáhly věku alespoň 15 let a využívají této výjimky, je nařízeno prokázat důvodnost využití výjimky písemným dokladem nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu výjimky.

Přílohy:

 

V Mohelnici 28. 2. 2021

PhDr. Jiří Ženožička

ředitel Střední školy technické a zemědělské Mohelnice

 

Důležité dokumenty k tisku: