Střední škola technická a zemědělská Mohelnice
email: sstzmoh@sstzmoh.cz, tel.: 583 401 911, Fax: 583 401 961

Nadační fond

Název:
Nadační fond Střední školy technické a zemědělské v Mohelnici

Sídlo:
1. máje 2, 789 85  Mohelnice

IČO:
28624955

Bankovní spojení:
43-7009820277/0100

Předseda Nadačního fondu Střední školy technické a zemědělské v Mohelnici:
Mgr. Pavla Krbcová

Účel nadačního fondu:
- modernizace vybavení školy a rozšíření knižního fondu
- podpora kulturní, sportovní a vzdělávací činnosti žáků
- péče o talentované žáky
- podpora praktické a odborné činnosti žáků
- podpora profesního růstu pedagogického sboru
- podpora prezentace školy

Veřejný rejstřík a Sbírka listin
Přehled listin