Střední škola technická Mohelnice

789 85 Mohelnice, 1. máje 667/2

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025  (informace, počty přijímaných uchazečů a kritéria)

Přijímací řízení na naší škole bude pro školní rok 2024/2025 vyhlášeno do těchto oborů vzdělávání:

Obory středního vzdělání s maturitou

 

Kód oboru
23-45-L/01
Mechanik seřizovač – MS
26-41-L/01
Mechanik elektrotechnik – ME

 

 

Obory středního vzdělání s výučním listem

 

Kód oboru
23-56-H/01
Obráběč kovů – OK
23-52-H/01
Nástrojař – N
26-51-H/01
Elektrikář – E
41-55-H/01
Opravář zemědělských strojů – OZS

 

 

Termíny jednotné přijímací zkoušky:

12. a 15. dubna 2024 (Pá, Po) – 4leté obory vzdělání

 

Náhradní termíny:

29. a 30. dubna 2024 (Po, Út) – 4leté obory vzdělání

Informace pro uchazeče o střední vzdělávání a jejich zákonné zástupce

• Ve školním roce 2023/2024 se mění systém přijímacího řízení na
střední školy a konzervatoře.

• Veškeré informace naleznete na webových stránkách
www.prihlaskynastredni.cz.

• NOVĚ je možné podat přihlášku prostřednictvím digitálního
přihlašovacího systému (DIPSY), který je dostupný přes výše
uvedené webové stránky, nebo bez přihlášení v podobě vytištěného
výpisu. Zůstává i možnost podat přihlášku tiskopisem.

• NOVĚ si lze zvolit až 3 obory bez talentové zkoušky, pokud byly
podány přihlášky na obory s talentovou zkouškou, tak až 5 oborů.

• NOVĚ se do výsledků přijímacího řízení nemusí započítávat známky
z předchozího vzdělávání.

• NOVĚ budou uchazeči přiřazeni na SŠ na základě výsledků
přijímacího řízení a priorit, už se tedy nepoužívají zápisové lístky.

 

 

Aplikace ČŠI pomůže při přípravě na přijímačky a maturitu

https://www.msmt.cz/aplikace-csi-pomuze-pri-priprave-na-prijimaci-a-maturitnihttps://prijimacky.cermat.cz/

Informace o jednotné přijímací zkoušce naleznete na

https://prijimacky.cermat.cz/