Střední škola technická

a zemědelská Mohelnice

789 85 Mohelnice, 1. máje 2

Výsledky přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou pro školní rok 2020/21 

Mechanik elektrotechnik
Mechanik seřizovač

Pokud máte v úmyslu vzdělávat Vaše dítě na naší škole, odevzdejte zápisový lístek nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek můžete vložit do poštovní schránky umístěné u hlavního vchodu budovy školy nebo zaslat poštou.
Budeme velmi rádi, když si naši školu vyberete pro další studium a spojíte tak s ní svoji přípravu na budoucí profesní kariéru.

Výsledky přijímacího řízení dle oborů pro školní rok 2020/21 

Obráběč kovů
Nástrojař
Elektrikář
Opravář zemědělských strojů
Elektrotechnické a strojně montážní práce

Pokud máte v úmyslu vzdělávat Vaše dítě na naší škole, odevzdejte zápisový lístek nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek můžete vložit do poštovní schránky umístěné u hlavního vchodu budovy školy nebo zaslat poštou.
Budeme velmi rádi, když si naši školu vyberete pro další studium a spojíte tak s ní svoji přípravu na budoucí profesní kariéru.

Kritéria přijímacího řízení a počty přijímaných uchazečů dle oborů pro školní rok 2020/21