Střední škola technická Mohelnice

789 85 Mohelnice, 1. máje 667/2

Úřední deska

Přijímací řízení

 

 

 

Výsledky 4. kola přijímacího řízení

 

Elektrikář 26-51-H/01

4. kolo přijímacího řízení 

Obory středního vzdělávání s výučním listem (tříleté denní studium).

Elektrikář 26-51-H/01 

 

 Výsledky 3. kola přijímacího řízení

Obory středního vzdělávání s výučním listem (tříleté denní studium).

Výsledky 3. kola přijímacího řízení

 

 

 Výsledky 2. kola přijímacího řízení

 

Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou (čtyřleté denní studium).

Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01

Mechanik seřizovač 23-45-L/01

Obory středního vzdělávání s výučním listem (tříleté denní studium).

Elektrikář 26-51-H/01

Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01

 

 2. kolo přijímacího řízení 

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení 

 

Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou (čtyřleté denní studium)

 

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

23-45-L/01 Mechanik seřizovač

 

 

Obory středního vzdělávání s výučním listem:

 26-51-H/01 Elektrikář

26-51-E/01 Elektrotechnické a strojně montážní práce

23-52-H/01 Nástrojař

23-56-H/01 Obráběč kovů

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů 

 

 

Pokud máte v úmyslu vzdělávat Vaše dítě na naší škole, odevzdejte zápisový lístek nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.

Zápisový lístek předejte, prosím, na sekretariát školy nebo ho můžete vložit také do poštovní schránky,  umístěné u hlavního vchodu budovy školy , případně zaslat poštou.

Těšíme se na budoucí spolupráci.

PhDr. Jiří Ženožička

ředitel školy

 

 

 

Každý účastník správního řízení (dle § 36 a § 37 správního řádu) má právo činit podání, navrhovat důkazy a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí ředitelem školy.

Pokud by někdo chtěl nahlídnout do spisu, může tak učinit ve dne  ve dnech  22. 4. 202; 25.4.2022; 26.4.2022 od 9:00 do 12:00 hodin na sekretariátě školy.

 

 Formulář pro odvolání ZDE