Střední škola technická Mohelnice

789 85 Mohelnice, 1. máje 667/2

Studium

Soutěže

Sinumerik Cup 2023

 

Dne 24. 10. 2023 se naši žáci zúčastnili předávání ocenění v rámci soutěže Sinumerik Cup 2023. Ocenění proběhlo v konferenčním centru společnosti Siemens v pražských Stodůlkách. Naše škola se umístila na 3.místě. Děkujeme žákům třídy MSE4 – J. Pečenkovi, Z. Voglovi a D. Navrátilovi za reprezentaci školy.

 

KOVO Junior České ručičky 2023

 

Ve dnech 23.3. proběhlo na naší škole krajské kolo soutěže odborných dovedností KOVO Junior České ručičky 2023 v oboru Obráběč kovů. Na 1 .místě skončil Vojtěch Vrzal ze SPŠ Hranice. Za naší školu soutěžili žáci 2. ročníku Lukáš Uhlíř, který skončil na 3. místě a Martin Krumnikl, který skončil na 2. místě a postoupil tak s Vojtěchem Vrzalem do celostátního kola, které se konalo ve dnech 17.4.-.19.4. v Chomutově. Tam obsadil náš žák, Martin Krumnikl, 13. místo v rámci celé České republiky. Blahopřejeme. 

               

         

 

Soutěž mladých strojařů v programování CNC na MSV Brno

 

Dne 7. 12. 2022 se konalo v Šumperku  v tělocvičně VOŠ a SPŠ Šumperk okresní finále v Silovém čtyřboji čtyřčlenných družstev. Družstvo SŠT Mohelnice ve složení Matěj Horký, Daniel Kožela, Filip Novák a Dušan Šmirg obsadilo v konkurenci 7 středních škol se ziskem 512 bodů nádherné 3. místo.  Velká gratulace a poděkování za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Roman Berka

 

Soutěž mladých strojařů v programování CNC na MSV Brno

Střední škola technická a zemědělská Mohelnice, žáci Pecha Jiří a Satora Marek 10. 11. 2021se zúčastnili Soutěže mladých strojařů v programování CNC strojů na MSV v Brně, kde obsadili 4. místo v systému Sinumerik

 

SINUMERIC CUP 2021 – Praha

 

Střední škola technická a zemědělská Mohelnice, žáci Pecha Jiří, Satora Marek, Válek Tomáš a Vaňourek Vojtěch, obsadili v prestižní celostátní soutěži Sinumerik CUP firmy Siemens, velmi pěkné 4. místo. Vyhlášení výsledků soutěže se konalo 25. 10. 2021 v sídle Siemens v Praze.

SINUMERIC CUP 2019 – Domažlice 24. 10. 2019

Žáci 3. ročníku maturitního oboru mechanik seřizovač – David Krejčí, Tomáš Krejčí a Marek Pospíšil a žák 3. ročníku obráběč kovů – Martin Hroch se zúčastnili soutěže „Vyrob JOJO“, kterou pořádala firma Dormer-Pramet Šumperk.
Hlavním kritériem při posuzování výrobku byla funkčnost a kvalita provedení JOJA – tedy úkolem žáků bylo navrhnout optimální výrobní technologii obrobení součásti podle vlastního návrhu, vybrat vhodné nástroje ze sortimentu Dormer-Pramet, stanovit výrobní postup, zvolit vhodné řezné podmínky a JOJO vyrobit soustružením a frézováním tak, aby bylo funkční.
V konkurenci několika desítek návrhů, včetně družstva VUT Brno, se umístil tým ve složení David Krejčí, Tomáš Krejčí a Marek Pospíšil, mezi třemi nejlepšími, za což byli pozváni v lednu do firmy k slavnostnímu vyhlášení výsledků a předání cen (ostatní výsledky jsou zveřejněny na webu projektu: https://www.prametheus.cz/soutez).
Blahopřejeme. Ing. Vojtěch Vydra

SINUMERIC CUP 2019 – Domažlice 24. 10. 2019

Mechanici seřizovači nenašli v ČR přemožitele, vyhráli Sinumerik Cup 2019

Podzim patří na naší škole vždy k obdobím, ve kterém dochází k vzájemné konfrontaci týmu žáků z oboru Mechanik seřizovač s týmy z celé České republiky. Ne jinak tomu bylo i letos a to tentokrát v dalekých Domažlicích. Právě 24. a 25. 10. 2019 tam došlo k rozuzlení soutěže Sinumerik cup 2019. Náš tým ve složení Jiří Protivánek, Tomáš Juřena, Stanislav Dvořák a Ondřej Nevrlý a vedoucí pedagog Ing. Miroslav Šulák se v konkurenci 14 týmů z 11 středních škol z celé ČR těšil na výsledek, který jim přiřkla odborná porota soutěže. V komisi nechyběl zadavatel soutěžní práce z VUT Brno Ing. Aleš Polzer, Ph.D a další přizvaní odborníci z prostředí firmy Siemens s.r.o. Zadaná práce měla název Programování a zhotovení aroma lampičky. Toto zadání mělo několik technických úskalí a vyžádalo si nejen odborné žákovské znalosti, ale i spoustu práce při hledání programového řešení v rámci jednotného systému Sinumerik. Předmětem hodnocení práce bylo nejen zadaný výrobek naprogramovat na číslicově řízeném stroji, ale zhotovit i technickou dokumentaci včetně programového listu a po výrobě i provést kontrolní měření. Při odborných činnostech se kladl zřetel i na zvolený výrobní materiál a použité nástroje včetně jejich technických vlastností. Tým také poprvé vedl nový vedoucí Ing. Miroslav Šulák, který zde působil pod supervizí letitého kouče Jaroslava Valenty a Mgr. Pavla Hampla. Velkým přínosem bylo také strojní vybavení školy, protože žáci zde pracují na nejmodernějších programovacích systémech a využívají kvalitní výrobní stroje, na kterých se sponzorsky podílí firma Siemens elektromotory Mohelnice s.r.o. zastoupená Ing. Pavlem Pěničkou a jeho týmem.
Město Domažlice se stalo pro delegaci z mohelnické školy úspěšným místem, protože naše škola si po dvou letech odváží domů putovní pohár a tedy i první místo. Ředitel školy PhDr. Jiří Ženožička řekl: „Jsem nesmírně rád, že se kvalita naší školy a jejich žáků potažmo pedagogů opět projevila. Považuji si za čest, že jsme mohli takto reprezentovat nejen Olomoucký kraj, ale i region Mohelnice, ve kterém působí naši významní partneři jako je například firma Siemens, Hella, ZLKL Loštice a další strojírenské firmy. Právě díky nim jsou i naši žáci motivováni uspět a dělat tomuto regionu čest.“
Chceme touto cestou poděkovat organizátorům soutěže, soutěžním týmům a všem pedagogům, kteří se na kvalitní přípravě našich žáků podílejí. Vedení školy se díky takovýmto úspěchům rozhodlo zařadit do své oborové nabídky nový maturitní obor Mechanik elektrotechnik, který od školního roku 2020/2021 bude nabízet vzdělávání žákům, kteří se budou zabývat opravou, zapojením, diagnostikou, měřením el. instalací a programováním řídicích systémů. Sponzorem vybavení pro tento obor se opět stala firma Siemens, která prostřednictvím mohelnického závodu pod patronací Ing. Pavla Pěničky umožní našim budoucím žákům pracovat nejen na systémech PLC Simatic a jejich dalších komponentech včetně řízení točivých strojů. Věříme, že i tento obor si získá oblibu žáků a budou v něm neméně úspěšní jako na našem tradičním maturitním oboru Mechanik seřizovač. Tyto obory navíc umožní pokračovat ve studiu žákům učebních oborů Elektrikář, Obráběč kovů, Nástrojař či Opravář zemědělských strojů pro získání maturitní zkoušky.

První místo na MSV v Brně

10. 10. 2019 se zúčastnilo 6 žáků 4. ročníku studijního oboru Mechanik seřizovač soutěže v programování CNC obráběcích strojů, která se koná v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.
Žáci soutěžili v programování CNC strojů s řídicím systémem Sinumerik a Fanuc. Všichni soutěžící prokázali velmi dobré znalosti. V systému Fanuc soutěžili žáci Matěj Valouch a Šimon Pazdera. V Sinumeriku Stanislav Dvořák, Tomáš Juřena, Jiří Protivánek a Ondra Nevrlý. Vítězem v systému Sinumerik se stal Stanislav Dvořák. Žáci tak vzorně reprezentovali nejen svoji školu, ale i Olomoucký kraj. Blahopřejeme!
Jaroslav Valenta

Řidič bez alkoholu = král silnic

Ve středu 25. 9. 2019 se konala v areálu VOŠ a SŠA Zábřeh soutěž žáků třetích ročníků technických odborných škol Olomouckého kraje nazvaná ŘIDIČ BEZ ALKOHOLU = KRÁL SILNIC.
Vyhlašovatelem soutěže bylo oddělení tisku a prevence Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje a organizátorem soutěže byla VOŠ a SŠA Zábřeh. Soutěžící přivítal a soutěž řídil ředitel pořádající školy Ing V. Markytán, dalšími hosty byli kpt. Mgr. M. Váchová a Ing. Charouz. Střední škola technická a zemědělská Mohelnice se zúčastnila této soutěže s těmito žáky 3. ročníku oboru opravář zemědělských strojů: Adam Chrenko, Adam Heidenreich a náhradník Pavel Valenta.
Soutěžilo šest družstev šesti škol a hodnotila se družstva i samotní jednotlivci. Soutěž obsahovala tyto disciplíny: jízda zručnosti na elektro-kole, poskytnutí první pomoci – praktický úkol, montáž sněhových řetězů (2 kola) – praktický úkol, poznávání hasicích přístrojů – praktický úkol, rozpoznání kontrolních světel přístrojové desky, poutání do dětské sedačky – praktický úkol.
Mimo soutěž se mohli žáci seznámit s přenosnou kontrolní váhou nákladních a užitkových automobilů. Vše dodala policie ČR a s žáky tyto úkony prováděla. Součástí soutěže byla rovněž přednáška na téma bezpečnost silničního provozu a dopravy celkově s filmovou projekcí.
Žákům se soutěž moc líbila a byla pro ně velkým přínosem z hlediska bezpečnosti ochrany života a zdraví v dopravě, ale i v životě samotném. Domů si odnesli kromě zážitků i věcné ceny, které věnoval BESIP.

Celostátní SOD KOVO JUNIOR 2019 České ručičky Mechanik seřizovač

Velmi dobrého výsledku dosáhl žák Lukáš Ramert v celostátní soutěži odborných dovedností SOD KOVO JUNIOR 2019 České ručičky Mechanik seřizovač v programování CNC strojů. Soutěž se konala 12. – 14. 3. 2019 na SŠSE Brno a zúčastnilo se jí 15 žáků ze všech krajů ČR. Soutěž měla tři části, a to tvorba programu dle zadání, tvorba programu dle výkresu a výroba dílce na stroji a třetí část tvořila měření. Soutěž byla náročná a bodové rozdíly mezi žáky byly v celkovém součtu velmi malé, proto celkové 5. místo Lukáše Ramerta mezi žáky z celé ČR je velkým úspěchem naší školy v celostátní konkurenci škol tohoto velmi žádaného oboru Mechanik seřizovač. Poděkování patří také těm, kteří žáka na soutěž připravovali, p Valentovi v programování a p. Švecovi za měření.
Mgr. Pavel Hampl.

Krajská soutěž odborných dovedností žáků Olomouckého kraje KOVO JUNIOR 2019 České ručičky obor Obráběč kovů

Dne 26. 2. 2019 pořádala SŠTZ Mohelnice krajské kolo soutěže odborných dovedností žáků Olomouckého kraje KOVO JUNIOR České ručičky 2019 v oboru Obráběč kovů. Soutěže se zúčastnilo šest škol – SPŠ a SOU Uničov, SŠT Přerov, SPŠ Hranice, SŠŽTS Šumperk, SOŠ a SOU Jeseník a domácí SŠTZ Mohelnice. Ředitelem soutěže byl Mgr. Pavel Hampl, hlavním rozhodčím byl losem určen Jiří Rýdl ze SŠT Přerov. Naši školu reprezentovali žáci 3. ročníku Kristián Marek a Ondřej Dudiňák. Soutěž se skládala ze dvou části, a to z praktické výroby hřídele na soustruhu a části teoretické, kterou tvořilo měření a test odborných znalostí. Soutěž byla velmi vyrovnaná, bodové rozdíly byly malé, mezi prvními třemi soutěžícími rozhodlo pouhých deset bodů. Na 1. místě skončil Matěj Dohnal ze SPŠ Hranice, na 2. místě domácí Kristián Marek a třetí místo obsadil Richard Zelinka ze SŠT Přerov. První dva jmenovaní postupují do celostátního kola, které se koná na SŠTGA Chomutov. Všichni účastníci soutěže byli odměněni dárky od partnera soutěže, kterým byla firma ZLKL Loštice. Vítěz SOD také obdržel poukázku od Nadačního fondu SŠTZ v Mohelnici, který zastupoval člen správní rady Mgr. Pavel Hampl. Při vyhlášení výsledků ředitel SŠTZ Mohelnice Mgr. Jiří Ženožička pogratuloval a předal odměny vítězům, poděkoval všem zúčastněným za výbornou reprezentaci svých škol a popřál mnoho úspěchů ke zdárnému ukončení studia.
Mgr. Pavel Hampl

SOD KOVO JUNIOR 2019 České ručičky Mechanik Seřizovač

Dne 14. 2. 2019 byla naše škola pořadatelem krajského kola soutěže odborných dovedností SOD KOVO JUNIOR 2019 České ručičky Mechanik seřizovač v programování CNC strojů. Minimální bodové rozdíly rozhodly o vítězství žáků Ramerta Lukáše, který obsadil 1. místo, a Jiřího Wiedermanna, který získal 2. místo, oba ze SŠTZ Mohelnice. Na třetím místě skončil Tomáš Skopalík ze SSŠS Lutín. Žáci Ramert a Skopalík postoupili do celostátního kola, které se koná 13.–14. března na SŠSE Brno.
Slavnostního vyhodnocení soutěže se zúčastnil vedoucí učitel OV SŠTZ Mohelnice Jaroslav Bača, předsedkyně Nadačního fondu školy Mgr. Pavla Krbcová, zástupce firmy Siemens Dana Maderová, supervizor Jaroslav Valenta a ředitel soutěže Mgr. Pavel Hampl.

Naše škola pořádala celostátní soutěž Sinumerik Cup 2018

Článek „Seřizovači ze SŠTZ Mohelnice opět na bedně „- zde

Nejčtenější strojírenský časopis MM Průmyslové spektrum o soutěži napsal – článek