Střední škola technická Mohelnice

789 85 Mohelnice, 1. máje 667/2

Studium

Konzultační hodiny

Rozpis konzultačních hodin – zde

Stipendia

Stipendijní řád technických oborů zakončených maturitní zkouškou
Ke stažení

Stipendijní řád SOU
Ke stažení

Žádost o bezhotovostní výplatu stipendia a odměn za produktivní práci
Ke stažení

Propagační leták – Podpora polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji
Ke stažení

 

Výchovné a kariérové poradenství

Mgr. Roman Berka

Konzultační hodiny
pondělí a středa 13:30 – 15:00 hod.
Plán práce výchovného a kariérového poradce – zde
Informační portál pro orgány sociálně-právní ochrany dětí – www.ospod.cz
Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Olomouckého kraje – SPC Mohelnice

Metodik prevence

Ing. Hana Kadlecová Urbánková

Národní strategie – Primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019-2027 – zde
Preventivní program školy – zde
Řešení krizových situací a rizikového chování žáků ve školním prostředí – zde