Střední škola technická

a zemědelská Mohelnice

789 85 Mohelnice, 1. máje 2

Studium

Výchovné a kariérové poradenství 

Mgr. Roman Berka

Konzultační hodiny
pondělí a středa 13:30 – 15:00 hod.
Plán práce výchovného a kariérového poradce – zde
Informační portál pro orgány sociálně-právní ochrany dětí – www.ospod.cz
Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Olomouckého kraje – SPC Mohelnice

Metodik prevence 

Ing. Hana Kadlecová Urbánková

Národní strategie – Primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019-2027 – zde
Preventivní program školy – zde
Řešení krizových situací a rizikového chování žáků ve školním prostředí – zde

Školní psycholog 

Mgr. Dagmar Hutařová

Konzultační hodiny
PO, ST: 8:00-14:00, dále dle tel.nebo e-mail dohody
Tel: 720 997 086
hutarova.dagmar@sstzmoh.cz
Roční pracovní plán školního psychologa – zde

Maturitní a závěrečné zkoušky 

Odkazy ohledně MZ:
maturita.cermat.cz

Informace k žádostem o přezkoumání maturitní zkoušky:
Přezkum výsledků

Konzultační hodiny 

Rozpis konzultačních hodin – zde

Stipendia 

Stipendijní řád mechanik seřizovač
Ke stažení

Stipendijní řád SOU
Ke stažení

Žádost o bezhotovostní výplatu stipendia a odměn za produktivní práci
Ke stažení

Propagační leták – Podpora polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji
Ke stažení