Střední škola technická

a zemědělská Mohelnice

789 85 Mohelnice, 1. máje 667/2

Studium

Konzultační hodiny

Rozpis konzultačních hodin – zde

Stipendia

Stipendijní řád mechanik seřizovač
Ke stažení

Stipendijní řád SOU
Ke stažení

Žádost o bezhotovostní výplatu stipendia a odměn za produktivní práci
Ke stažení

Propagační leták – Podpora polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji
Ke stažení

 

Výchovné a kariérové poradenství

Mgr. Roman Berka

Konzultační hodiny
pondělí a středa 13:30 – 15:00 hod.
Plán práce výchovného a kariérového poradce – zde
Informační portál pro orgány sociálně-právní ochrany dětí – www.ospod.cz
Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Olomouckého kraje – SPC Mohelnice

Metodik prevence

Ing. Hana Kadlecová Urbánková

Národní strategie – Primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019-2027 – zde
Preventivní program školy – zde
Řešení krizových situací a rizikového chování žáků ve školním prostředí – zde

Školní psycholog

Mgr. Dagmar Hutařová

Konzultační hodiny
PO, ST: 8:00-15:00, dále dle tel.nebo e-mail dohody
Tel: 720 997 086
hutarova.dagmar@sstzmoh.cz
Roční pracovní plán školního psychologa – zde