Střední škola technická Mohelnice

789 85 Mohelnice, 1. máje 667/2

Studium

Konzultační hodiny

Rozpis konzultačních hodin – zde

Stipendia

Stipendijní řád technických oborů zakončených maturitní zkouškou
Ke stažení

Stipendijní řád SOU
Ke stažení

Žádost o bezhotovostní výplatu stipendia a odměn za produktivní práci
Ke stažení

Propagační leták – Podpora polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji
Ke stažení

 

Výchovné a kariérové poradenství

Mgr. Roman Berka

Konzultační hodiny
pondělí a středa 13:30 – 15:00 hod.
Plán práce výchovného a kariérového poradce – zde
Informační portál pro orgány sociálně-právní ochrany dětí – www.ospod.cz
Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Olomouckého kraje – SPC Mohelnice

Metodik prevence

  Ing. Hana Kadlecová Urbánková

Národní strategie – Primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019-2027 – zde
Preventivní program školy – zde
Řešení krizových situací a rizikového chování žáků ve školním prostředí – zde

Strategie prevence a řešení školní neúspěšnosti žáků SŠT 2022- zde

Strategie a program školního poradenského pracoviště 2022 – zde

 

 

Kde najdu pomoc a podporu?

 

Školní metodička prevence

Jméno: Ing. Hana Kadlecová Urbánková

Kontakt: 583 401 917   Místo: kabinet – 1. patro

 

Výchovný poradce

Jméno: Mgr. Roman Berka

Kontakt: 583 401 969   Místo: kabinet – přízemí

 

Zástupce ředitele školy

Jméno: Mgr. Radek Vymlátil

Kontakt: 583 401 915   Místo: kabinet – 1. patro

 

Linka bezpečí  telefon a chat   116 111

 

Nepanikařaplikace ke stažení pro náročné situace

nepanikar.eu

 

Centrum Locika

chat www.centrumlocika.cz

 

Dětské krizové centrum

chat, telefon, osobně

+420 241 484 149, +420 777 715 215