Střední škola technická Mohelnice

789 85 Mohelnice, 1. máje 667/2

Studium

Schránka důvěry 

Email: schranka.duvery@sstzmoh.cz

Naše škola zřídila schránku důvěry, která je tu pro každého, kdo má nějaký problém, který ho trápí nebo se s ním stydí někomu svěřit osobně. Touto cestou můžete poslat vzkaz, připomínku, podnět, upozornění nebo oznámení. Dopisy doputují k metodičce prevence Haně Urbánkové, která bude na řešení daného podnětu spolupracovat s vedením školy i s celým kolektivem pedagogů. Zvažte sami, jestli chcete nechat jen zcela anonymní vzkaz, nebo jestli máte zájem o písemnou komunikaci nebo o osobní rozhovor. Anonymita pisatele bude zachována i po celou dobu řešení dané problematiky – pokud si to tak pisatel bude přát. Schránku důvěry lze využít i pro zaslání dobrého nápadu, který byste chtěli realizovat, a netroufáte si sami přímo promluvit s vyučujícím nebo třídním učitelem/učitelkou. Pokud se rozhodnete napsat vzkaz v klasické „papírové podobě“ – je k dispozici „schránka důvěry“, která je zavěšena na zdi v prvním mezipatře, vlevo od východu na školní hřiště.