Střední škola technická Mohelnice

789 85 Mohelnice, 1. máje 667/2

Úřední deska

Nadační fond 

Název:
Nadační fond Střední školy technické v Mohelnici

Sídlo:
1. máje 2, 789 85  Mohelnice

IČO:
28624955

Bankovní spojení:
43-7009820277/0100

Předseda Nadačního fondu Střední školy technické v Mohelnici:
Mgr. Pavla Krbcová

Účel nadačního fondu:
– modernizace vybavení školy a rozšíření knižního fondu
– podpora kulturní, sportovní a vzdělávací činnosti žáků
– péče o talentované žáky
– podpora praktické a odborné činnosti žáků
– podpora profesního růstu pedagogického sboru
– podpora prezentace školy

Veřejný rejstřík a Sbírka listin
Přehled listin

Firma Siemens předala finanční dar SŠT Mohelnice na podporu nového oboru mechanik elektrotechnik