Střední škola technická

a zemědelská Mohelnice

789 85 Mohelnice, 1. máje 2

Úřední deska

GDPR 

Střední škola technická a zemědělská Mohelnice jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
(dále jako “GDPR”).

Funkci pověřence pro ochranu osobních pro Správce vykonává společnost Schola Servis GDPR, s.r.o., IČ: 04223748. Osoba určená pro jednání za pověřence je pan JUDr. Ing. et Ing. Roman Ondrýsek, Ph.D., MBA.

Kontaktními údaji pověřence jsou:
ID datové schránky 5b36car
adresa sídla: Palackého 150/8, 796 01 Prostějov
telefonní číslo: 732 657 386, 733 281 378, 732 464 854
e-mail: poverenec@gdprdoskol.cz

Informace o zpracování osobních údajů – více