Střední škola technická Mohelnice

789 85 Mohelnice, 1. máje 667/2

Úřední deska

GDPR 

Střední škola technická a zemědělská Mohelnice jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
(dále jako „GDPR“).

Funkci pověřence pro ochranu osobních pro Správce vykonává společnost Schola Servis GDPR, s.r.o., IČ: 04223748. Osoba určená pro jednání za pověřence je pan JUDr. Ing. et Ing. Roman Ondrýsek, Ph.D., MBA.

Kontaktními údaji pověřence jsou:
ID datové schránky pc4j8jv
adresa sídla: Palackého 150/8, 796 01 Prostějov
telefonní číslo: 732 657 386, 733 281 378, 732 464 854
e-mail: poverenec@gdprdoskol.cz

 

 

Informace o zpracování osobních údajů:

Prohlášení o ochraně osobních údajů 

Informace o zpracování osobních údajů při provádění testování na onemocnění COVID-19 – žáci

Informace o zpracování osobních údajů při provádění testování na onemocnění COVID-19 – zaměstnanci

Informace o zpracování osobních údajů během distanční výuky