Střední škola technická Mohelnice

789 85 Mohelnice, 1. máje 667/2

ENERSOL

       

  Proč projekt ENERSOL?

….. jako obyvatele planety Země mě zajímá oblast ekologie, jako žáka technického oboru mě zajímají technologie. Projekt Enersol se zabývá právě skloubením a využitím technologií v oblasti ochrany klimatu, snižování znečištění a úsporami ve využívání energetických zdrojů. Proto pokládám za čest a zároveň za svoji povinnost v tomto projektu pracovat a podporovat ho.  

Roman Hladil

žák SŠTZ Mohelnice

Představení

  • Projekt Enersol vznikl jako následovník česko-holandského projektu z období 2000-2004 ve kterém měly vybrané školy a jejich učitelé možnost získat první zkušenosti z výuky obnovitelných zdrojů energií a investování do alternativní energetiky v Holandsku.  Počátkem roku 2005 došlo k dohodě s MŽP, aby projekt byl realizován jako „národní program“ s tím, že kromě MŽP bude podpořen hejtmany jednotlivých krajů, MŠMT, NÚV a SFŽP.

 

Cíle projektu

  • Zajímavou formou zahrnout témata obnovitelných zdrojů energií, úspor energií a snižování emisí v dopravě do školních vzdělávacích programů.
  • Naučit žáky a studenty vytvořit si a vyjádřit svůj názor na daná témata před veřejností.
  • Vytvoření  partnerského prostředí, ve kterém jsou cílovými skupinami žáci a studenti středních a vyšších odborných škol, jejich učitelé, resp. ředitelé škol a odborníci z firem.

Realizace projektu

  • Organizačně a personálně je projekt zabezpečen v současné době v 11 krajích s výjimkou Moravskoslezského, Ústeckého a Libereckého
  • Vzdělávací agentura Kroměříž zpracovává návrh pravidel pro každý ročník a předkládá radě partnerů (zástupci regionálních vzdělávacích center)
  • Před každým ročníkem je projekt ENERSOL odborně konzultován s MŽP, většina krajských a zejména celostátních konferencí a seminářů je obsazena zástupci samosprávných krajů, MŠMT, NÚOV a MŽP. Následně jsou stanovena témata pro příslušný ročník.
  • Navržená pravidla a stanovená témata jsou vyhlášena na Národním vzdělávacím semináři.

 

Vše o projektu naleznete zde……