Střední škola technická a zemědělská Mohelnice
email: sstzmoh@sstzmoh.cz, tel.: 583 401 911, Fax: 583 401 961

Přijímací řízení

Výsledky 2. kola přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou pro školní rok 2020/21
Mechanik elektrotechnik


2. a 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021
2. kolo přijímacího řízení do oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou
3. kolo přijímacího řízení do oborů středního vzdělání s výučním listem


Výsledky přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou pro školní rok 2020/21
Mechanik elektrotechnik
Mechanik seřizovač

Pokud máte v úmyslu vzdělávat Vaše dítě na naší škole, odevzdejte zápisový lístek nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek můžete vložit do poštovní schránky umístěné u hlavního vchodu budovy školy nebo zaslat poštou.
Budeme velmi rádi, když si naši školu vyberete pro další studium a spojíte tak s ní svoji přípravu na budoucí profesní kariéru.


Výsledky přijímacího řízení dle oborů pro školní rok 2020/21
Obráběč kovů
Nástrojař
Elektrikář
Opravář zemědělských strojů
Elektrotechnické a strojně montážní práce

Pokud máte v úmyslu vzdělávat Vaše dítě na naší škole, odevzdejte zápisový lístek nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek můžete vložit do poštovní schránky umístěné u hlavního vchodu budovy školy nebo zaslat poštou.
Budeme velmi rádi, když si naši školu vyberete pro další studium a spojíte tak s ní svoji přípravu na budoucí profesní kariéru.


Kritéria přijímacího řízení a počty přijímaných uchazečů dle oborů pro školní rok 2020/21

Kritéria přijímacího řízení


Stipendia pro vybrané obory

Mechanik seřizovač - stipendia
Obráběč kovů, nástrojař, elektrikář, elektrotechnické a strojně montážní práce - stipendia


Tiskopisy přihlášek ke vzdělávání

Přihláška ke vzdělávání na SŠ – denní
Přihláška ke vzdělávání – nástavbové