Střední škola technická Mohelnice

789 85 Mohelnice, 1. máje 667/2

Zákon č. 250/2021 Sb.

§ 4 – 7

 

Školení a přezkoušení odborné způsobilosti v elektrotechnice

Kurz je určen

pracovníkům v elektrotechnice, kteří potřebují k výkonu své práce osvědčení dle zákona 250/2021 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Cílem kurzu

proškolit pracovníky o odborné způsobilosti v elektrotechnice a připravit je na zkoušku odbornosti, která je na závěr školení. 

Kurz dle zákona 250/2021 Sb.

Školení probíhá  v budově školy. Při školení je využíváno didaktické prostředí a vybavení školy. Uchazeči jsou proškoleni v šestihodinovém bloku. K dispozici je podpůrný školící materiál ve formě učebních textů, testových otázek, jejichž koupi škola zajistí. Zkoušky se  skládají ze dvou částí – písemného testu a ústní zkoušky. Zkoušky jsou konány nejdříve po uplynutí jednoho týdne a to z důvodu dostatečného času na přípravu ke zkoušce. Termín zkoušky lze posunout po dohodě ze zkoušeným. Po úspěšném složení zkoušky účastník obdrží osvědčení a zápis o zkoušce. Platnost tohoto osvědčení je 3 roky ode dne vydání.

4

Osoba poučená (§4 NV)

5

Osoba znalá pro samostatnou činnost – „elektrotechnik“ (§19 Z + §5 NV)

6

Osoba znalá pro samostatnou činnost – „elektrotechnik“ (§19 Z + §6 NV)

7

Osoba znalá pro řízení činnosti – „vedoucí elektrotechnik“ (§19 Z + §7 NV)

Termíny konání kurzů pro rok 2022

Připravili jsme pro vás kalendář termínů  školení. Protože ale může během roku docházet k nepředpokládaným událostem, můžou být tyto termíny někdy posunuty, nebo zrušeny.  Termíny vám budou potvrzeny s potvrzením přijetí přihlášky.

Termíny školení  se zákona 250/2021 Sb. za rok 2022 při SŠT Mohelnice

7. února (pondělí – 14 hod)

4. dubna (pondělí – 14 hod)

30. května (pondělí – 14 hod)

4. října (pondělí – 14 hod)

29. listopadu  (pondělí – 14 hod)

Termíny zkoušek budou individuální na základě domluvy v následujícím týdnu po školení.

Informace také získáte zde:

Bc. Radomír Kryl

Tel:       583 401 955

Mob:    737 126 396

Email:  kryl.radomir@sstzmoh.cz