Střední škola technická

a zemědělská Mohelnice

789 85 Mohelnice, 1. máje 667/2

Vyhláška č. 50/1978 Sb. – § 5-8 a § 10-11

Školení a přezkoušení odborné způsobilosti v elektrotechnice

Kurz je určen

pracovníkům v elektrotechnice, kteří potřebují k výkonu své práce osvědčení dle vyhlášky č. 50 / 1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Cílem kurzu

proškolit pracovníky o odborné způsobilosti v elektrotechnice a připravit je na zkoušku odbornosti, která je na závěr školení. 

Kurz vyhl. č. 50/1978 Sb.

Kurz vyhl. č. 50/1978 Sb.

Školení probíhá  v budově školy. Při školení je využíváno didaktické prostředí a vybavení školy. Uchazeči jsou proškoleni v šestihodinovém bloku. K dispozici je podpůrný školící materiál ve formě učebních textů, testových otázek, jejichž koupi škola zajistí. Zkoušky se  skládají ze dvou částí – písemného testu a ústní zkoušky. Zkoušky jsou konány nejdříve po uplynutí jednoho týdne a to z důvodu dostatečného času na přípravu ke zkoušce. Termín zkoušky lze posunout po dohodě ze zkoušeným. Po úspěšném složení zkoušky účastník obdrží osvědčení a zápis o zkoušce. Platnost tohoto osvědčení je 3 roky ode dne vydání.

5

Pracovníci znalí jsou ti, kteří mají ukončené předepsané odborné vzdělání a po zaškolení složili zkoušku ve stanoveném rozsahu.

7 a 8

pracovníci pro řízení jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří splňují požadavky na pracovníky znalé, mají alespoň nejkratší požadovanou praxi a složením další zkoušky ve stanoveném rozsahu prokázali znalosti požadované pro

  • řízení činnosti u pracovníků pro řízení činnosti (§ 7),
  • řízení činnosti a navíc pro řízení činnosti dodavatelským způsobem u pracovníků pro řízení činnosti dodavatelským způsobem (§ 8 odst.1),
  • řízení činnosti a navíc pro řízení provozu u pracovníků pro řízení provozu (§ 8 odst. 1).

6

Pracovníci pro samostatnou činnost jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří splňují požadavky na pracovníky znalé, mají alespoň nejkratší požadovanou praxi a složením další zkoušky ve stanoveném rozsahu prokázali znalosti požadované pro samostatnou činnost.

10

Pracovníci pro samostatné projektování a pro řízení projektování jsou ti, kteří mají odborné vzdělání a praxi určené zvláštními předpisy a složili zkoušku 3 ze znalosti předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a z předpisů souvisejících s projektováním.

11

Kvalifikace ve zvláštních případech.

Termíny konání kurzů pro rok 2022

Připravili jsme pro vás kalendář termínů  školení. Protože ale může během roku docházet k nepředpokládaným událostem, můžou být tyto termíny někdy posunuty, nebo zrušeny.  Termíny vám budou potvrzeny s potvrzením přijetí přihlášky.

Termíny školení vyhlášky 50/78 Sb. za rok 2022 při SŠTZ Mohelnice

7. února (pondělí – 14 hod)

4. dubna (pondělí – 14 hod)

30. května (pondělí – 14 hod)

4. října (pondělí – 14 hod)

29. listopadu  (pondělí – 14 hod)

Termíny zkoušek budou individuální na základě domluvy v následujícím týdnu po školení.

Informace také získáte zde:

Bc. Radomír Kryl

Tel:       583 401 955

Mob:    737 126 396

Email:  kryl.radomir@sstzmoh.cz