Ředitel SŠTZ Mohelnice vyhlašuje 4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, vyhláškou č. 353/2016 Sb. o  přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků  se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, s nařízením vlády č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání, se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a se zákonem 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vše výše uvedené ve znění pozdějších předpisů… více zde