Zahájení výuky od 25. 11. 2020

Zahájení výuky od 25. 11. 2020

S ohledem na aktualizaci informací k provozu škol a školských zařízení vydanou MŠMT ČR (viz „Příloha Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. a 30. 11. 2020) dojte k těmto změnám ve vzdělávání na naší škole: Třídám zůstává zachovaný aktuální rozvrh hodin...
Online Den otevřených dveří

Online Den otevřených dveří

Online Den otevřených dveří se uskuteční 9. 12. 2020 od 10:00 do 12:00 hod. a následně od 15:00 do 18:00 hod. v prostředí Microsoft Teams. Své dotazy můžete klást také pomocí chatu, který bude k dispozici po celou dobu konání Dne otevřených dveří. Připojit se na...
Profilová část maturitní zkoušky

Profilová část maturitní zkoušky

Nabídka povinných a nepovinných předmětů Praktická zkouška z odborného výcviku Technologie a programování Profilová zkouška z českého jazyka a literatury Školní seznam literárních děl Profilová zkouška z anglického jazyka  ...
Profilová část maturitní zkoušky

Oznamovací povinnost na pozitivní test COVID-19

Vážení žáci, rodiče a zákonní zástupci, dovoluji si vás upozornit, že je vaší povinností sdělit vedení školy a to elektronicky či telefonicky případné vaše pozitivní testování na COVID-19. Stejně tak učiňte i v případě karanténních vztahů ve vaší rodině či...
Profilová část maturitní zkoušky

Aktuální informace k rouškám

Vážení návštěvníci školy, rodiče, zákonní zástupci, žáci a zaměstnanci, upozorňujeme Vás, že s platností od 10. 9. 2020, při vstupu do školních budov je nutné použít ochrannou roušku a desinfekci rukou!!! Pokud tak nebude učiněno, je vstup do objektů školy zakázán....