Zahájení školního roku 2022/2023

Zahájení školního roku 2022/2023

Den zahájení – čtvrtek 1. 9. 2022  Zahájení školního roku 2022/2023 proběhne v 8:00 hodin na hřišti za budovou školy SŠTZ Mohelnice, 1. máje č. 667/2, (za nepříznivého počasí v budově školy, vezměte si s sebou přezůvky).  Od 2. 9. 2022 Třídnické práce v teoretické...
Výsledky 4. kola přijímacího řízení

Výsledky 4. kola přijímacího řízení

Obory středního vzdělávání s výučním listem (tříleté denní studium). Elektrikář 26-51-H/01   Pokud máte v úmyslu vzdělávat Vaše dítě na naší škole, odevzdejte zápisový lístek nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek...
4. kolo přijímacího řízení

4. kolo přijímacího řízení

Ředitel SŠTZ Mohelnice vyhlašuje 4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, vyhláškou č. 353/2016 Sb. o  přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků  se...
Výsledky 4. kola přijímacího řízení

Výsledky 3. kola přijímacího řízení

Obory středního vzdělávání s výučním listem (tříleté denní studium). Výsledky 3. kola přijímacího řízení Pokud máte v úmyslu vzdělávat Vaše dítě na naší škole, odevzdejte zápisový lístek nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Zápisový...