4. kolo přijímacího řízení

4. kolo přijímacího řízení

Ředitel SŠTZ Mohelnice vyhlašuje 4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, vyhláškou č. 353/2016 Sb. o  přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků  se...
Výsledky 3. kola přijímacího řízení

Výsledky 3. kola přijímacího řízení

Obory středního vzdělávání s výučním listem (tříleté denní studium). Výsledky 3. kola přijímacího řízení Pokud máte v úmyslu vzdělávat Vaše dítě na naší škole, odevzdejte zápisový lístek nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Zápisový...
Výsledky 3. kola přijímacího řízení

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou (čtyřleté denní studium). Mechanik elektrotechnik 26-41-L/01 Mechanik seřizovač 23-45-L/01 Obory středního vzdělávání s výučním listem (tříleté denní studium). Elektrikář 26-51-H/01 Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01...
Slavíme 70. výročí!

Slavíme 70. výročí!

Vážení přátelé školy, sociální partneři, absolventi, žáci, vážení zaměstnanci, již je tomu 70 let, kdy se naše škola stala institucí pro vzdělávání žáků v technických a následně zemědělských a jim příbuzných oborech. Dovolujeme si Vám k tomuto výročí popřát pevné...