Vážení návštěvníci školy, rodiče, zákonní zástupci, žáci a zaměstnanci,

upozorňujeme Vás, že s platností od 10. 9. 2020, při vstupu do školních budov je nutné použít ochrannou roušku a desinfekci rukou!!!

Pokud tak nebude učiněno, je vstup do objektů školy zakázán.

Platnost do odvolání.

Mimořádné opatření MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN najdete na https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-10-9-2020-do-odvolani.pdf

Sledujte stránky MŠMT (https://www.msmt.cz/) a MZČR (https://www.msmt.cz/).

PhDr. Jiří Ženožička
ředitel školy