INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ OD 17. LEDNA 2022


Testování  žáků a zaměstnanců školy od 3. ledna  2022 pokračuje s výraznými změnami

Dle mimořádného opatření MZ Č.j.: MZDR 14600/2021-26/MIN/KAN bude probíhat ve škole od 3. ledna do 16. ledna 2022 /vždy v pondělí a ve čtvrtek/ preventivní antigenní testování žáků. Testování bude nově povinné také pro  žáky, kteří prodělali onemocnění covid-19 nebo žáky, kteří jsou očkovaní. Od 17. ledna bude toto testování probíhat jednou týdne, a to vždy v pondělí.

Žáci, kteří nebudou přítomni ve škole v den plošného testování, absolvují antigenní test následují den před příchodem do školy, za tímto účelem se musí hlásit na sekretariátě školy.

Plošné testování se také od 3. ledna 2022 týká všech zaměstnanců školy za stejných podmínek jaké jsou stanoveny u žáků. 

Celé znění mimořádného opatření MZ, které nabývá účinnosti od 3. 1. 2022 přílohou tohoto sdělení. 

Dne 30. 12. 2021     PhDr. Jiří Ženožička, ředitel školy

Co dělat, pokud má vaše dítě pozitivní antigenní test?

Mimořádné opatřeni screeningové testováni ve školách s účinnosti od 3.1. 2022

Informace pro školy a školská zařízení s účinností od 3.1. 2022