Díky žákům a učitelům se naše Střední škola technická Mohelnice, 1.máje 667/2 může za rok 2022 pochlubit výsledky sběru vysloužilého elektrozařízení předaného ke zpětnému odběru společnosti Elektrowin o celkové hmotnosti 0,06 t. Každý student tak odevzdal průměrně kg spotřebičů. Ušetřili jsme tak spotřebu elektřiny a snížili produkci skleníkových plynů. Nespotřebovali jsme ropu, železnou rudu, měď a hliník, které jsou potřebné pro průmyslovou výrobu. Nahradili jsme je právě recyklací odevzdaných spotřebičů.

Konkrétní přínos vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.

Vyplývá z něj, že díky našim odpovědným žákům a učitelům došlo za rok 2022 k úspoře produkce CO2 o 0,72 tun.

Nebylo nutné vytěžit a spotřebovat 35,18 litrů ropy. Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 2 krát.

Došlo také k úspoře 362,11 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 363 krát.

Z odevzdaného množství spotřebičů se podařilo vrátit do výroby 34,70 kg železa. Takové množství recyklovaného železa je možné použít pro výrobu 2 ks nových praček, aniž by bylo nutné těžit železnou rudu.

Recyklací vysbíraných spotřebičů se také podařilo získat 1,21 kg mědi, což stačí pro ražbu 215 1€ mincí, nebo 1,48 kg hliníku, který by stačil na výrobu 99 plechovek o objemu 0,33 l.

Pamatujte! Elektrozařízení obsahuje nejen dále využitelné materiály, ale také škodlivé látky. Odhozením do popelnice se elektrozařízení nedostanou k recyklaci, ale skončí nevyužité na skládce. Odevzdávejte spotřebiče na sběrný dvůr, nebo poslednímu prodejci při zakoupení nového!