S ohledem na usnesení Vlády ČR ze dne 23. 12. 2020 a upřesnění informací k provozu škol a školských zařízení vydanou MŠMT ČR (viz „Příloha Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. 12. 2020 do 10. 1. 2021) dochází ve vzdělávání na SŠTZ Mohelnice k těmto změnám s účinností od pondělí 4. ledna 2021:

 

a) rozvrh vzdělávání
  • je stále zachován původní rozvrh (rozvrh hodin pro TV, rozdělení do skupin pro OV),
b) teoretická výuka a odborný výcvik
  • pro všechny žáky probíhá distančním způsobem (platí od 4. 1. 2021),
c) konzultace
  • jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole – jeden žák a jeden pedagog (viz plán konzultačních hodiny na školní rok 2020/21 v TV – viz. www školy),
d) stravování
  • dle zvyklostí v školní jídelně na SŠTZ Mohelnice 1. máje 2 a sledování informací od  poskytovatele této služby,
e) ubytování na DM
  • sledování informací od poskytovatele této služby,
f) aktualizace informací
  • sledováním informací v systému Bakaláři a na webu školy,
  • individuální komunikace s třídními učiteli, učiteli TV a OV.

 

Odkaz na „Informace k provozu škol od 27. 12. 2020 do 10. 1. 2021:

https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-od-27-12-do-10-1.pdf

 

PhDr. Jiří Ženožička, ředitel školy