Na základě opatření protiepidemického systému „PES v oblasti školství“ ze dne 16. 11. 2020 a „Informací k provozu škol od 7. 12. 2020“ dochází ve vzdělávání na SŠTZ Mohelnice k těmto změnám s účinností od pondělí 7. prosince 2020:

 

  1. Rozvrh vzdělávání

Je stále zachován původní rozvrh (rozvrh hodin pro TV, rozdělení do skupin pro OV).

 

  1. Odborný výcvik

Pro všechny žáky probíhá prezenčním způsobem (platí od 25. 11. 2020).

 

  1. Teoretická výuka

Pro všechny žáky probíhá způsobem prezenčním a distančním s cílem snížení přítomných žáků ve škole po přechodnou dobu.

Způsob průběhu teoretické výuky řeší žáci a jejich zákonní zástupci s třídními učiteli prostřednictvím elektronické komunikace a sledováním informací v systému Bakaláři a na webu školy.

 

  1. Upřesnění způsobu výuky v tabulkách

 

Rozpis výuky

 

Odkaz na „Informace k provozu škol od 7. 12. 2020:

https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-712.pdf

 

V Mohelnici 3. 12. 2020

 

Vypracoval:

Mgr. Radek Vymlátil, ZŘTV

 

Schválil:

PhDr. Jiří Ženožička, ředitel školy