a) od 12. – 23. 10. 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků na středním vzdělávání v teoretické výuce. Prezenční tedy řádná denní výuka se mění na distanční dle platných rozvrhů (z místa bydliště), praktické vyučování bude probíhat dle platného rozvrhu (odborný výcvik) na dílnách školy dle oborového zaměření.

Žáci jsou povinni respektovat formy distanční výuku prostřednictvím elektronické komunikace a navštěvovat systém bakalář, kde jsou mu předkládány materiály a probíhá komunikace. Žáci budou dále moci dle svých přístupových hesel používat systém OFFICE 365 TEAMS. Neúčast na vzdělávání se považuje za prokazatelnou absenci a stejně tak i pozdní reakce na zadávané úkoly.

b) žáci a pedagogové jsou stále přihlášeni k odběru stravy. Pokud stravu nechtějí odebírat tak se musí odhlásit. Žáci na distanční formě vzdělávání mohou odebírat stravu za stejných finančních podmínek jako v době prezenční výuky.

c) internát DM – je v plném provozu i v době distančního vzdělávání

d) od 26.10. – 27.10.2020 jsou dny volna, následuje státní svátek 28.10.2020 a potom řádné podzimní prázdniny od 29.10- 30.10.2020. V těchto dnech neprobíhá výuka.

S přáním pevného zdraví

PhDr. Jiří Ženožička

 

Přílohy:

Opatření MŠMT COVID 19 ze dne 8. 10. 2020

E-rouška informace č. j. MSMT-39030/2020-1

shrnuti-12-23102020-3