Závod Innomotics, s.r.o., o.z. Elektromotory Mohelnice rozšířil výukové možnosti na elektro úseku Střední školy technické Mohelnice ve formě různých typů elektromotorů k výuce v oboru Mechanik elektrotechnik a Elektrikář.

 Elektromotory jsou využívány k modernizaci a rozšíření takových výukových plánů jako je montáž el. motorů, připojování a regulace přes frekvenční měniče, měření el. veličin, jako stykačově ovládaný spotřebič, včetně programování řídících jednotek a mnoho dalších aplikací. Budou využity i při letošních závěrečných pracích žáků, kde v souladu s požadavky Rámcového vzdělávacího programu budou žáci měřit kvalitu izolačního systému a elektrickou pevnost použitých cívek v elektromotoru.

SŠT Mohelnice vyjadřuje vděčnost a poděkování závodu Innomotics za materiální podporu poskytovanou do vzdělávání, konkrétně potom za zprostředkování Ing. Michalu Strakovi. Toto partnerství firmy a školy vyjadřuje oboustranný zájem o dlouhodobější spolupráci, která je součástí víceleté strategie, jenž přináší investice, které nejsou ihned hmatatelné, ale projeví se za pár let ve formě kvalifikovaných zaměstnanců.