Písemná část ZZ: 7. 9. 2020 v 7:15 hod. (v SŠTZ Mohelnice)
Praktická část ZZ: 8.–9. 9. 2020 (v SŠTZ Mohelnice)
Ústní část ZZ: 16. 9. 2020 (v SŠTZ Mohelnice)