Dne 18. 11. 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování ve školách, povinnému testování zaměstnanců (včetně zaměstnanců škol) – viz dále.