Vážení žáci, rodiče a zákonní zástupci,

dovoluji si vás upozornit, že je vaší povinností sdělit vedení školy a to elektronicky či telefonicky případné vaše pozitivní testování na COVID-19. Stejně tak učiňte i v případě karanténních vztahů ve vaší rodině či bezprostředně blízkých osob. Šíření poplašné zprávy je trestné, ale u pozitivních případů je informace nezbytná k ochraně dalších osob. Případné pozitivní nálezy budou řešeny v rámci školy dle doporučení hygienické stanice a manuálu vydaného MZČR a MŠMT.

PhDr. Jiří Ženožička

ředitel školy