Od pondělí 24. 5. 2021 budou žáci nově osobně přítomni vedle odborného výcviku také na teoretické výuce 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 17. května 2021 bylo vydáno:

Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků s účinností od 24. 5. 20201, kterým se pro všechny žáky, pro které je testování podmínkou osobní účasti na vzdělávání stanoví frekvence preventivního antigenního testování na jedenkrát týdně.

Zároveň je stanovena povinnost testování také žáků, kteří se nově účastní teoretické výuky nebo teoretické přípravy.

Testování v těchto případech také probíhá 1 x týdne.

Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízení mění oproti současnosti následující:

Na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách:

 • je umožněna osobní přítomnost žáků bez rotací, nově je tedy umožněna osobní přítomnost všech žáků na teoretickém vyučování a teoretické přípravě,
 • homogenita tříd a skupin není povinná,
 • nově jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště  a přítomno může být nejvýše 30 osob celkem na vnitřní straně sportoviště, přítomnost  žáků a jiných účastníků se v jiných vnitřních prostorech,  jako jsou šatny, sprchy  apod. zakazuje,
 • nadále platí, že jsou umožněny sportovní činnosti venku bez těchto omezení
 • nově se závěrečné zkoušky a maturitní zkoušky mohou konat za účasti až 50 osob v místnosti,
 • v dalším zůstávají pravidla stejná jako doposud – zejména povinnost testování a  nošení ochrany dýchacích cest.

VÝUKA NA NAŠÍ ŠKOLE BUDE TEDY PROBÍHAT PLNĚ PREZENČNĚ S OSOBNÍ ÚČASTÍ ŽÁKŮ VE VÝUCE V UČEBNÁCH ŠKOLY. 

Informace o konkrétním rozdělení výuky, změnách a posunech rozvrhu (vyvolaných z důvodu zajištění testování žáků), způsobu a harmonogramu testování žáků podají třídní učitelé konkrétnímu žákovi a případně také jeho zákonnému zástupci v případě nezletilosti žáka, přes systém Bakalář do pátku 21. 5. 2021.

 1. Testování žáků proběhne vždy v pondělí, každý týden až do konce školního roku, tímto žádám žáky o dodržení všech ustanovení a harmonogramů předaných třídními učiteli.
 2. Žáci budou dle třídního rozpisu přistupovat k testování v místě výkonu výuky tj. v teorii na jídelně školy; na OV v Mohelnici na nádvoří dílen; na OV v Žádlovicích v prostorách staré dílny.
 1. Pokud se žák z vážných či objektivních důvodů nebude schopen účastnit testování pro teoretickou výuku, bude kontaktovat u vstupu do školy na adrese 1. máje 667/2,
  789 85 Mohelnice sekretariát školy, který zajistí testování. V OV bude testování zajištěno dle zvyklostí zaměstnanci OV.
 1. Žák, který nebyl otestován, nesmí vstupovat do šaten a jiných prostorů školy tj. nesmí ani použít ČIP pro otevření vstupních dveří šaten.
 1. Všichni žáci se seznámí s rozvrhovými změnami platnými od 24. 5. 2021.
 1. Pro všechny žáky platí hygienická opatření nastavena školou. Žáci musí mít respirátory a používat desinfekční přípravky, dodržovat odstupy. Využito bude nařízení školy z minulých období o této skutečnosti budou informováni třídními učiteli.
 1. Žáci, kteří se budou stravovat ve školní jídelně, budou postupovat dle příkazu třídního učitele či učitele odborného výcviku.

 

V Mohelnici 20. 5. 2021

PhDr. Jiří Ženožička, v.r.

ředitel školy


Dodatečné informace pro školy a školská zařízení 24.5. 2021

Informace pro školy a školské zařízení k 24.5. 2021

Leták Covid19  – Nepřímý kontakt

Leták Covid19 –  Přímý kontakt

Testováni  – Leták návod