Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou (čtyřleté denní studium).

Obory středního vzdělávání s výučním listem (tříleté denní studium).

 

Výsledky najdete zde!

 

Pokud máte v úmyslu vzdělávat Vaše dítě na naší škole, odevzdejte zápisový lístek nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.

Zápisový lístek předejte, prosím, na sekretariát školy nebo ho můžete vložit také do poštovní schránky,  umístěné u hlavního vchodu budovy školy , případně zaslat poštou.

Těšíme se na budoucí spolupráci.

PhDr. Jiří Ženožička ředitel školy