PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025  (informace, počty přijímaných uchazečů a kritéria) – 1.kolo

Termíny jednotné přijímací zkoušky:

  1. a 15. dubna 2024 (Pá, Po) – 4leté obory vzdělání

Náhradní termíny:

  1. a 30. dubna 2024 (Po, Út) – 4leté obory vzdělání

Kompletní informace k přijímacímu řízení na naší škole  pro školní rok 2024/2025 najdete zde.

• Ve školním roce 2023/2024 se mění systém přijímacího řízení na
střední školy a konzervatoře.

• Veškeré informace naleznete na webových stránkách
www.prihlaskynastredni.cz.

• NOVĚ je možné podat přihlášku prostřednictvím digitálního
přihlašovacího systému (DIPSY), který je dostupný přes výše
uvedené webové stránky, nebo bez přihlášení v podobě vytištěného
výpisu. Zůstává i možnost podat přihlášku tiskopisem.

• NOVĚ si lze zvolit až 3 obory bez talentové zkoušky, pokud byly
podány přihlášky na obory s talentovou zkouškou, tak až 5 oborů.

• NOVĚ se do výsledků přijímacího řízení nemusí započítávat známky
z předchozího vzdělávání.

• NOVĚ budou uchazeči přiřazeni na SŠ na základě výsledků
přijímacího řízení a priorit, už se tedy nepoužívají zápisové lístky.