Rozhodnutí ředitele SŠTZ Mohelnice o nekonání přijímacích zkoušek  –  obory středního vzdělávání s maturitou (čtyřleté denní studium) 

V souladu s opatřením obecné povahy Č.j.: MSMT-43073/2020-3      ze dne 5. 1. 2021 rozhodl ředitel SŠTZ Mohelnice o zrušení přijímací zkoušky na tyto obory:

Kód oboru        Název oboru             

23-45-L/01        Mechanik seřizovač

26-41-L/01        Mechanik elektrotechnik 

Jednotné přijímací zkoušky se tedy nekonají, žáci jsou přijímáni dle kritérií školy – viz web školy.  Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na webu školy dne 19.května 2021.

V Mohelnici dne  5.  3.  2021

PhDr. Jiří Ženožička

ředitel školy