1. září 2020
Zahájení školního roku 2020/2021 v 8:00 hodin v tělocvičně SŠTZ Mohelnice (VÚZ), Spartakiádní ulice č. 717/1.

od 2. září 2020
Třídnické práce v teoretické výuce (dále TV), skupinové práce v odborném výcviku (OV). Výuka a výcvik podle rozvrhu hodin a rozdělení do skupin.

Další informace:
Žáci po základní škole (ZŠ) doloží při zahájení školního roku originál vysvědčení z posledního ročníku ze ZŠ jako doklad o ukončeném vzdělání (základní vzdělání, splněná povinná školní docházka). Výchovný poradce žádá zákonné zástupce žáků (zletilé žáky), kteří jsou v péči školských poradenských zařízení, aby se zahájením školního roku doložili doporučení školského poradenského zařízení, které poslouží k poskytování podpůrných opatření pro vzdělávání žáka.

Pro teoretickou výuku si žák(-yně) pořídí:
přezůvky, sportovní oděv a obuv, psací a rýsovací potřeby, sešity dle doporučení vyučujících (převážně formátu A4)

Pro odborný výcvik si žák(-yně) pořídí:
visací zámek ke skříňce s 3 klíči, sešit A4 čtverečkovaný s tvrdými složkami, tužku, propisku, pravítko, ručník a ramínko. Ochranný pracovní oděv a obuv dostane žák(-yně) při nástupu na odborný výcvik zdarma.

Zájemci o ubytování, obracejte se na:
DOMOV MLÁDEŽE Střední průmyslové školy elektrotechnické a Obchodní akademie Mohelnice, Olomoucká 41, telefon 725 466 856.

Od 1. 9. 2020 bude zahájen ve škole prodej čipů pro žáky v hodnotě 60,– až 80,– Kč (dle nákupní ceny). Čip slouží pro vstup do školy, k odebrání stravy a pro vstup na DM.
Pokud žák vlastní svůj čip a bude jej možné zaktivovat s našim zařízením, nemusí si čip kupovat, ale bude mu zaktivován u nás ve škole.
Prodej stravy bude zahájen dne 1. 9. 2020 v JÍDELNĚ Střední průmyslové školy elektrotechnické a Obchodní akademie Mohelnice, Olomoucká, tel.: 725 196 488 – paní Müllerová.

PhDr. Jiří Ženožička v. r.
ředitel školy