Písemná část MZ (didaktické testy): 1.– 4. 9. 2020 (na spádových školách)
Ústní část MZ: 14. 9. 2020 (v SŠTZ Mohelnice)