Pan ředitel Phdr. Ženožička Vás provede i s komentářem  budovou školy.