Rozhodnutí ředitele SŠTZ Mohelnice o nekonání přijímacích zkoušek  –  obory středního vzdělávání ukončené výučním listem (tříleté denní studium)

 

Na základě již dříve zveřejněných kritérií pro přijímání žáků do učebních oborů ukončených výučním listem na naši školu, Vám sděluji, že se přijímací zkoušky na níže uvedené obory nekonají. Žáci jsou přijímáni dle přijímacích kritérií školy – viz web školy.

 

Rozhodnutí se vztahuje k oborům:

Elektrikář  (26-51-H/01)

Elektrotechnické a strojně montážní práce  (26-51-E/01)

Nástrojař   (23-52-H/01)

Obráběč kovů   (23-56-H/01)

Opravář zemědělských strojů  (41-55-H/01)

 

Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na webu školy nejdříve dne 19. května 2021. Od tohoto data můžete po dobu nejdéle 10 dnů odevzdávat na naši školu zápisové lístky ke studiu. 

V Mohelnici dne 18.  3.  2021

PhDr. Jiří Ženožička

ředitel školy