Shrnutí změn v přijímacím řízení na střední školy pro školní rok 2021/2022 v souladu s opatřením obecné povahy Č.j.:MSMT-4337/2021-6

V reakci na vyhlášení nouzového stavu dne 26. 2. 2021 a pokračování zákazu osobní přítomnosti žáků základních škol vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci Ministerstvo školství a mládeže provedlo další úpravy přijímacího řízení pro:

Obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou a s výučním listem

  • Ředitel školy vyhlásí a zveřejní výsledky přijímacího řízení v řádném  termínu nejdříve 19. května a nejpozději 21. května 2021.
  • Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků, tj. 2 – 4. června 2021.

 

V případě dotazů se prosím obracejte na sekretariát školy – tel. 583 401 911

 

V Mohelnici dne 16. 3. 2021

PhDr. Jiří Ženožička

ředitel školy