Střední škola technická Mohelnice se v dubnu zapojila do dobrovolnické úklidové akce Ukliďme Česko, která probíhá na území celé České republiky.

Dobrovolníci mají za úkol uklidit drobné odpadky ve svém okolí a ukázat tak, že jim záleží na prostředí, ve kterém žijí, pracují a tráví svůj volný čas. Cílem celé akce je naučit mladou generaci chovat se k životnímu prostředí šetrně a ohleduplně. Každý chce žít v čistém prostředí a společně bychom měli naše okolí udržovat bez odpadků.

Žáci obdrželi ochranné pomůcky, poté byli rozděleni do týmů a každý tým uklízel určitou oblast v Mohelnici. Během chvilky žáci nasbírali velké množství odpadků, převážně PET láhví, plechovek, krabiček od cigaret a igelitové sáčky. Všem zúčastněným žákům a pedagogům děkujeme.

Autor: Mgr. Kristýna Hýblová Nenčevová