Den zahájení – 1. 9. 2021

Zahájení školního roku 2021/2022 proběhne v 9:00 hodin na hřišti za budovou školy SŠTZ Mohelnice,     1. máje č. 667/2, (za nepříznivého počasí v budově školy, vezměte si  s sebou přezůvky). 

Od 2. 9. 2021

Třídnické práce v teoretické výuce (dále TV), skupinové práce v odborném výcviku (dále OV).

Výuka a výcvik podle rozvrhu hodin a rozdělení do skupin. 

Informace k preventivnímu screeningovému testování žáků:

Proběhne v souladu s aktuálně uloženými protiepidemickými opatřeními Ministerstva zdravotnictví a s „Manuálem“ vydaným MŠMT dne 17. 8. 2021.

Manuál k provozu škol a testování

Pravidla testování ve škole

 

Testování 2., 3. a 4. ročníků proběhne dne 1. 9. 2021:

Testování je nutné zajistit do slavnostního zahájení školního roku  – tj. do 9:00 hodin.

Organizace a časový harmonogram testování

 

Testování 1. ročníků proběhne dne 2. 9. 2021:

Organizace a časový harmonogram testování 

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. 

 

Další informace:

Žáci po základní škole (dále ZŠ) doloží při zahájení školního roku originál vysvědčení z posledního ročníku ze ZŠ jako doklad o ukončeném vzdělání (základní vzdělání, splněná povinná školní docházka).

 

Výchovný poradce žádá zákonné zástupce žáků (zletilé žáky), kteří jsou v péči školských poradenských zařízení, aby se zahájením školního roku doložili doporučení školského poradenského zařízení, které poslouží k poskytování podpůrných opatření pro vzdělávání žáka.

 

Pro teoretickou výuku si žák (-yně) pořídí:

Přezůvky, sportovní oděv a obuv, psací a rýsovací potřeby, sešity dle doporučení vyučujících (převážně formátu A4)

 

Pro odborný výcvik si žák (-yně) pořídí:

Visací zámek ke skříňce s 3 klíči, sešit A4 čtverečkovaný s tvrdými složkami, tužku, propisku, pravítko, ručník a ramínko.

Ochranný pracovní oděv a obuv dostane žák (-yně) při nástupu na OV zdarma.

 

Ubytování:

Zájemci se obrací na DOMOV MLÁDEŽE Střední průmyslové školy elektrotechnické a Obchodní akademie Mohelnice, Olomoucká 41, tel.: 725 466 856. V dopolední hodiny na tel.: 588 881 623,

e-mail: novotna@spsemoh.cz.

 

Stravování:

Zájemci se obrací na JÍDELNU Střední průmyslové školy elektrotechnické a Obchodní akademie Mohelnice, Olomoucká 41, tel.: 725 196 488 (paní Pekařová), e-mail  jidelna@spsemoh.cz. Prodej stravy bude zahájen dne 1. 9. 2021.

Od  1. 9. 2021 bude zahájen ve škole prodej čipů pro žáky v hodnotě 60,– až 80,– Kč (dle nákupní ceny). Čip slouží pro vstup do školy, k odebrání stravy a pro vstup na DM.

Pokud žák vlastní svůj čip a bude-li ho možné zaktivovat s naším zařízením, nemusí si čip kupovat, ale bude mu zaktivován u nás ve škole.

 

PhDr. Jiří Ženožička, v. r.

ředitel školy