Hejtman navštívil Střední školu technickou a zemědělskou Mohelnice

Hejtman Olomouckého kraje, Ing. Josef Suchánek, dne  1.  září 2021 navštívil naši školu a společně s místostarostkou Města Mohelnice paní Janou Kubíčkovou a zástupci Olomouckého kraje – RNDr. Alešem Jakubcem, radním pro oblast školství,  Mgr. Miroslavem Gajdůškem, MBA, vedoucím odboru školství a mládeže zahájil nový školní rok za přítomnosti všech žáků a učitelů školy.

Zahájení školního roku na Mohelnické televizi

Tisková zpráva Olomouckého kraje