Den zahájení – čtvrtek 1. 9. 2022 

Zahájení školního roku 2022/2023 proběhne v 8:00 hodin na hřišti za budovou školy SŠTZ Mohelnice, 1. máje č. 667/2, (za nepříznivého počasí v budově školy, vezměte si s sebou přezůvky). 

Od 2. 9. 2022

Třídnické práce v teoretické výuce (dále TV), skupinové práce v odborném výcviku (dále OV). Výuka a výcvik podle rozvrhu hodin a rozdělení do skupin. 

Další informace:

Žáci po základní škole (dále ZŠ) doloží při zahájení školního roku originál vysvědčení z posledního ročníku ze ZŠ jako doklad o ukončeném vzdělání (základní vzdělání, splněná povinná školní docházka).

Výchovný poradce žádá zákonné zástupce žáků (zletilé žáky), kteří jsou v péči školských poradenských zařízení, aby se zahájením školního roku doložili doporučení školského poradenského zařízení, které poslouží k poskytování podpůrných opatření pro vzdělávání žáka.

  

Pro teoretickou výuku si žáci pořídí:

Přezůvky, sportovní oděv a obuv, psací a rýsovací potřeby, sešity dle doporučení vyučujících (převážně formátu A4)

 

Pro odborný výcvik si žáci pořídí:

Visací zámek ke skříňce s 3 klíči, sešit A4 čtverečkovaný s tvrdými složkami, tužku, propisku, pravítko, ručník a ramínko.

Ochranný pracovní oděv a obuv dostanou žáci při nástupu na OV zdarma. 

Zákonné zástupce nově nastupujících nezletilých žáků a nové zletilé žáky, kteří budou nastupovat do naší školy od 1. 9. 2022, prosíme o nahlášení velikostí  na e-mail divisova.ivana@sstzmoh.cz,  nebo tel. 583401963 za účelem nákupu ochranného pracovního oděvu a obuvi (pro výběr velikosti využijte přiloženou tabulku).

 

Čipy:

Od  1. 9. 2022 bude zahájen ve škole prodej čipů pro žáky  (cena cca 100 Kč, dle nákupní ceny). Čip slouží pro vstup do školy, k odebrání stravy a pro vstup na domov mládeže.

Pokud žák vlastní svůj čip a bude-li ho možné zaktivovat s naším zařízením, nemusí si čip kupovat, ale bude mu zaktivován u nás ve škole.

Ubytování:

Zájemci se obrací na DOMOV MLÁDEŽE Střední průmyslové školy elektrotechnické a Obchodní akademie Mohelnice, Olomoucká 41, tel.: 725 466 856. V dopolední hodiny na tel.: 588 881 623,

e-mail: novotna@spsemoh.cz. 

Stravování:

Zájemci se obrací na JÍDELNU Střední průmyslové školy elektrotechnické a Obchodní akademie Mohelnice, Olomoucká 82, tel.: 725 196 488 (paní Pekařová), e-mail  jidelna@spsemoh.cz. Prodej stravy bude zahájen dne 1. 9. 2022. Žáci prvních ročníků si musí čip pro odběr stravy aktivovat přímo v jídelně.

V Mohelnici dne 1. 6. 2022

 

PhDr. Jiří Ženožička, v. r.

ředitel školy

Dokument ke stažení zde.