V úterý 25. 6. 2024 od   16:00 hodin proběhne v jídelně Střední školy technické Mohelnice informační setkání rodičů a zákonných zástupců žáků budoucích 1. ročníků, kteří nastoupí od září 2024 do Střední školy technické Mohelnice, s ředitelem a zaměstnanci školy. Pozvánky budou zaslány také přes systém DiPSy, případně na e-mail uvedený v rámci přijímacího řízení. 

Den zahájení školního roku – pondělí 2. 9. 2024

Zahájení školního roku 2024/2025 proběhne v 8:00 hodin na nádvoří dílen odborného výcviku školy SŠT Mohelnice, 1. máje č. 667/2, (za nepříznivého počasí v budově školy, vezměte si s sebou přezůvky). 

Od 3. 9. 2024

Třídnické práce v teoretické výuce (dále TV), skupinové práce v odborném výcviku (dále OV). Výuka a výcvik podle rozvrhu hodin a rozdělení do skupin.

Kompletní informace najdete zde.