S ohledem na aktualizaci informací k provozu škol a školských zařízení vydanou MŠMT ČR (viz „Příloha Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. a 30. 11. 2020) dojte k těmto změnám ve vzdělávání na naší škole:

  1. Třídám zůstává zachovaný aktuální rozvrh hodin (dále případné změny sledujte na stránkách školy či v Bakaláři).
  2. Dne 25. 11. 2020 začne prezenční výuka v teoretické výuce (dále již TV) i odborném výcviku (dále již OV) závěrečných ročníků učebních oborů a maturitních oborů (tříd MS4, ON3, E3, OZS3).
  3. Dne 25. 11. 2020 začne prezenční výuka v OV ostatních ročníků – žáků tříd NEO1, MS1, ES2, ON2, E2, OZS2, MS2, MS3 (v TV u těchto ročníků zůstává distanční výuka – na dálku).
  4. Stravování probíhá jak u distanční tak prezenční výuky dle zvyklostí v školní jídelně na SŠTZ Mohelnice 1. máje 2, nebo v areálu dílen Žádlovice a nebo u ubytovaných na domově mládeže (dále již DM). Sledujte stránky poskytovatelů těchto služeb. K ubytování a stravě se včas přihlaste.
  5. Od 23. 11. 2020 jsou také možné osobní konzultace po dohodě s vyučujícími. Učiňte tak v případě zájmu přes systém Bakalář a vyučujícího daného předmětu s kopií třídnímu učiteli.
  6. Žádám všechny žáky a jejich zákonné zástupce o prostudování přílohy tohoto sdělení. Dle těchto pokynů se musí žáci řídit při výuce a pohybu po škole.
  7. Blíže budou informování žáci individuálně prostřednictvím svých třídních učitelů.
  8. Dále sledujte sytém Bakalář, web školy a informace na sdělovacích veřejnoprávních prostředcích MŠMT a MZ.
  9. Odkaz na přílohu:

https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-25-a-30-11.pdf

 

Schválil: PhDr. Jiří Ženožička, ředitel školy