Tento dodatek upravuje sdělení ředitele školy na základě informací od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 30. 4. 2021.

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví bude škola testovat žáky      od 3. 5. 2021 pouze 1x týdně a to dle pokynů sdělených přes systém Bakalář vyučujícími.

Všechna ostatní ustanovení Sdělení ředitele zůstávají v platnosti.

V Mohelnici 3. 5. 2021

 

PhDr. Jiří Ženožička, v.r.

ředitel školy

Informace pro školy a školská zařízení. Změny ke 3.5. 2021