Vážení zákonní zástupci, milí uchazeči a zájemci o studium na naší škole,

 

v minulých dnech vám byly zaslány „Pozvánky k jednotné přijímací zkoušce“ v případě vašeho zájmu o studium čtyřletého maturitního oboru.

Těm z vás, kteří mají zájem o tříletý učební obor jsme zaslali „Oznámení o přijímacím řízení pro školní rok 2024/2025“.

Způsoby odeslání těchto důležitých dokumentů jsou různé. Liší se podle toho, jaký druh přihlášky ke vzdělávání na střední škole jste zvolili.

Všichni uchazeči a jejich zákonní zástupci, kteří jste komunikovali se školou podáním elektronické přihlášky přes systém DiPSy, máte tyto informace zaslány přes zaručenou komunikaci v DiPSy.

Vy, kteří jste podali papírovou nebo hybridní přihlášku, můžete čekat doporučený dopis do vlastních rukou, prostřednictvím kterého Vám škola tyto informace zaslala.

 

V případě dotazů k přijímacímu řízení se obraťte na sekretariát školy, tel. 583 401 911.