Oznamovací povinnost na pozitivní test COVID-19

Oznamovací povinnost na pozitivní test COVID-19

Vážení žáci, rodiče a zákonní zástupci, dovoluji si vás upozornit, že je vaší povinností sdělit vedení školy a to elektronicky či telefonicky případné vaše pozitivní testování na COVID-19. Stejně tak učiňte i v případě karanténních vztahů ve vaší rodině či...
Oznamovací povinnost na pozitivní test COVID-19

Aktuální informace k rouškám

Vážení návštěvníci školy, rodiče, zákonní zástupci, žáci a zaměstnanci, upozorňujeme Vás, že s platností od 10. 9. 2020, při vstupu do školních budov je nutné použít ochrannou roušku a desinfekci rukou!!! Pokud tak nebude učiněno, je vstup do objektů školy zakázán....
Oznamovací povinnost na pozitivní test COVID-19

Zahájení školního roku 2020/2021

1. září 2020 Zahájení školního roku 2020/2021 v 8:00 hodin v tělocvičně SŠTZ Mohelnice (VÚZ), Spartakiádní ulice č. 717/1. od 2. září 2020 Třídnické práce v teoretické výuce (dále TV), skupinové práce v odborném výcviku (OV). Výuka a výcvik podle rozvrhu hodin a...
Provoz školy od 1. 9. 2020

Provoz školy od 1. 9. 2020

a) škola vstupuje od 1. 9. 2020 do standardního provozu, b) škola se řídí manuálem pro školy ze dne 17. 8. 2020, který naleznete na webu MŠMT ČR https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari .